Sim đuôi số 0121

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0963.14.01.21 Viettel 950,000 đ Sim gánh Đặt mua
2 0964.810.121 Viettel 850,000 đ Sim gánh Đặt mua
3 0947400121 Vinaphone 499,000 đ Sim gánh Đặt mua
4 0339.100.121 Viettel 600,000 đ Sim gánh Đặt mua
5 0968.26.01.21 Viettel 2,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
6 0862.24.01.21 Viettel 500,000 đ Sim gánh Đặt mua
7 0335.04.01.21 Viettel 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
8 0333.19.01.21 Viettel 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
9 0931.090.121 Mobifone 9,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
10 0931.310121 Mobifone 2,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
11 0936.200121 Mobifone 2,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
12 0972.500.121 Viettel 900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
13 0963.800.121 Viettel 900,000 đ Sim gánh Đặt mua
14 0336.23.01.21 Viettel 900,000 đ Sim gánh Đặt mua
15 0328.29.01.21 Viettel 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
16 0974.29.01.21 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
17 0915960121 Vinaphone 500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
18 0833020121 Vinaphone 1,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
19 0988.07.01.21 Viettel 1,700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
20 0973.690.121 Viettel 550,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
21 0366.03.01.21 Viettel 1,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
22 0969.820.121 Viettel 770,000 đ Sim gánh Đặt mua
23 0947.080.121 Vinaphone 500,000 đ Sim gánh Đặt mua
24 0848.120.121 Vinaphone 600,000 đ Sim gánh Đặt mua
25 0362.940.121 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
26 0854.12.01.21 Vinaphone 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
27 0386.16.01.21 Viettel 900,000 đ Sim gánh Đặt mua
28 0346.10.01.21 Viettel 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
29 0379.19.01.21 Viettel 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
30 0929.120.121 Vietnamobile 750,000 đ Sim gánh Đặt mua
31 0976240121 Viettel 1,650,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
32 0384.21.01.21 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
33 0373500121 Viettel 500,000 đ Sim gánh Đặt mua
34 0358.21.01.21 Viettel 500,000 đ Sim gánh Đặt mua
35 0344.05.01.21 Viettel 500,000 đ Sim gánh Đặt mua
36 0328.07.01.21 Viettel 599,000 đ Sim gánh Đặt mua
37 0975520121 Viettel 785,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
38 0862.04.01.21 Viettel 550,000 đ Sim gánh Đặt mua
39 0337.20.01.21 Viettel 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
40 0372.14.01.21 Viettel 550,000 đ Sim gánh Đặt mua
41 0339.14.01.21 Viettel 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
42 0346.08.01.21 Viettel 550,000 đ Sim gánh Đặt mua
43 0336.15.01.21 Viettel 785,000 đ Sim gánh Đặt mua
44 0355.28.01.21 Viettel 785,000 đ Sim gánh Đặt mua
45 0335.11.01.21 Viettel 785,000 đ Sim gánh Đặt mua