Sim đuôi số 0120

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0383.13.01.20 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0973.020.120 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 0896.120.120 Mobifone 10,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
4 0977.18.01.20 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
5 0973.020.120 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
6 0327.29.01.20 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0326.20.01.20 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0396.020.120 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0977.910.120 Viettel 600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
10 0365.09.01.20 Viettel 770,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0969.980.120 Viettel 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0784020120 Mobifone 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0385.22.01.20 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0363.25.01.20 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0925.21.01.20 Vietnamobile 650,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0925.20.01.20 Vietnamobile 650,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0394.22.01.20 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0377.18.01.20 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0357.23.01.20 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0354.20.01.20 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0358.14.01.20 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0325140120 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0364.11.01.20 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0342.13.01.20 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0869.03.01.20 Viettel 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0869.06.01.20 Viettel 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0869.22.01.20 Viettel 750,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0328.29.01.20 Viettel 785,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0335.01.01.20 Viettel 885,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0354.24.01.20 Viettel 785,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0364.24.01.20 Viettel 785,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0353.24.01.20 Viettel 785,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0865.04.01.20 Viettel 785,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0383.19.01.20 Viettel 785,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0362.09.01.20 Viettel 785,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0329.09.01.20 Viettel 785,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0384.08.01.20 Viettel 785,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0346.07.01.20 Viettel 785,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0342.31.01.20 Viettel 785,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0359.17.01.20 Viettel 785,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0362.17.01.20 Viettel 785,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0971.30.01.20 Viettel 1,570,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
43 0963.290.120 Viettel 1,570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0965.23.01.20 Viettel 1,570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0962.29.01.20 Viettel 1,435,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua