Sim đuôi số 0120

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0396.020.120 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0362.24.01.20 Viettel 690,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0347.31.01.20 Viettel 1,234,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0937.03.01.20 Mobifone 950,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0933.05.01.20 Mobifone 950,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0908.30.01.20 Mobifone 850,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
7 0933.29.01.20 Mobifone 850,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0931.26.01.20 Mobifone 850,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0931.23.01.20 Mobifone 850,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0837.210.120 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0835.210.120 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0917.07.01.20 Vinaphone 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
13 0914.07.01.20 Vinaphone 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
14 0779.19.01.20 Mobifone 599,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0779.11.01.20 Mobifone 599,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0767.15.01.20 Mobifone 599,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0708.25.01.20 Mobifone 599,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0708.29.01.20 Mobifone 599,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0767.30.01.20 Mobifone 599,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0779.05.01.20 Mobifone 599,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0708.23.01.20 Mobifone 599,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0779.16.01.20 Mobifone 599,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0708.27.01.20 Mobifone 599,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0708.21.01.20 Mobifone 599,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0779.14.01.20 Mobifone 599,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0779.17.01.20 Mobifone 599,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0767.20.01.20 Mobifone 599,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0767.16.01.20 Mobifone 599,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0708.20.01.20 Mobifone 599,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0768.14.01.20 Mobifone 599,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0768.05.01.20 Mobifone 599,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0708.24.01.20 Mobifone 599,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0767.11.01.20 Mobifone 599,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0768.04.01.20 Mobifone 599,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0768.06.01.20 Mobifone 599,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0768.15.01.20 Mobifone 599,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0779.04.01.20 Mobifone 599,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0779.15.01.20 Mobifone 599,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0779.07.01.20 Mobifone 599,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0708.26.01.20 Mobifone 599,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0767.05.01.20 Mobifone 599,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0768.07.01.20 Mobifone 599,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0703.10.01.20 Mobifone 599,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0703.16.01.20 Mobifone 599,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0765.08.01.20 Mobifone 599,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua