Sim đuôi số 0113

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0333.470.113 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0397.330.113 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0356.17.01.13 Viettel 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0937.15.01.13 Mobifone 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0937.16.01.13 Mobifone 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0908.16.01.13 Mobifone 850,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
7 0933.07.01.13 Mobifone 850,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0931.23.01.13 Mobifone 850,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0933.29.01.13 Mobifone 850,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0937.28.01.13 Mobifone 850,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0931.25.01.13 Mobifone 850,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0901.680.113 Mobifone 600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
13 0963.100.113 Viettel 4,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0849.29.01.13 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0849.28.01.13 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0849.27.01.13 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0849.12.01.13 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0848.29.01.13 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0848.12.01.13 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0847.29.01.13 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0846.29.01.13 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0846.28.01.13 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0846.27.01.13 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0846.19.01.13 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0846.18.01.13 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0846.12.01.13 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0845.29.01.13 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0845.27.01.13 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0845.19.01.13 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0845.12.01.13 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0843.28.01.13 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0843.27.01.13 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0843.19.01.13 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0843.18.01.13 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0843.12.01.13 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0842.19.01.13 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0842.18.01.13 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0842.17.01.13 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0853.14.01.13 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0848.19.01.13 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0836.29.01.13 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0767.15.01.13 Mobifone 599,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0768.18.01.13 Mobifone 599,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0768.17.01.13 Mobifone 599,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0767.17.01.13 Mobifone 599,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua