Sim đuôi số 0080

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0353.010.080 Viettel 790,000 đ Sim gánh Đặt mua
2 0933.99.0080 Mobifone 1,550,000 đ Sim gánh Đặt mua
3 0901.2000.80 Mobifone 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
4 0937.10.00.80 Mobifone 1,050,000 đ Sim gánh Đặt mua
5 0937.9900.80 Mobifone 850,000 đ Sim gánh Đặt mua
6 0931.2200.80 Mobifone 850,000 đ Sim gánh Đặt mua
7 0937.6600.80 Mobifone 750,000 đ Sim gánh Đặt mua
8 0933.4000.80 Mobifone 750,000 đ Sim gánh Đặt mua
9 0823.800080 Vinaphone 950,000 đ Sim gánh Đặt mua
10 0817.880080 Vinaphone 1,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
11 0886890080 Vinaphone 600,000 đ Sim gánh Đặt mua
12 0829090080 Vinaphone 1,200,000 đ Sim gánh Đặt mua
13 0889860080 Vinaphone 1,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
14 0889890080 Vinaphone 5,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
15 0889880080 Vinaphone 5,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
16 0852080080 Vinaphone 7,500,000 đ Sim đối Đặt mua
17 0765050080 Mobifone 1,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
18 0768020080 Mobifone 1,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
19 0779060080 Mobifone 1,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
20 0772030080 Mobifone 1,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
21 0768010080 Mobifone 1,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
22 0775070080 Mobifone 1,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
23 0772010080 Mobifone 1,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
24 0795.060.080 Mobifone 1,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
25 0765800080 Mobifone 1,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
26 0769.80.00.80 Mobifone 1,590,000 đ Sim gánh Đặt mua
27 0764800080 Mobifone 1,600,000 đ Sim gánh Đặt mua
28 0707800080 Mobifone 3,900,000 đ Sim gánh Đặt mua
29 0339.56.0080 Viettel 600,000 đ Sim gánh Đặt mua
30 0986.49.0080 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
31 0985.86.0080 Viettel 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
32 0987.25.0080 Viettel 900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
33 086.222.0080 Viettel 1,300,000 đ Sim gánh Đặt mua
34 0969.36.0080 Viettel 1,200,000 đ Sim gánh Đặt mua
35 0963.72.0080 Viettel 900,000 đ Sim gánh Đặt mua
36 097.125.0080 Viettel 900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
37 0832.88.00.80 Vinaphone 1,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
38 0815.88.00.80 Vinaphone 1,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
39 0866.040.080 Viettel 1,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
40 0919010080 Vinaphone 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
41 0886000080 Vinaphone 5,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
42 0858050080 Vinaphone 1,390,000 đ Sim gánh Đặt mua
43 09.1199.0080 Vinaphone 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
44 0382.010.080 Viettel 750,000 đ Sim gánh Đặt mua
45 0978.360.080 Viettel 850,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua