Sim đuôi số 0066

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0972.49.00.66 Viettel 2,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0972.57.00.66 Viettel 2,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 0339110066 Viettel 2,800,000 đ Sim kép Đặt mua
4 0394110066 Viettel 2,800,000 đ Sim kép Đặt mua
5 0817700066 Vinaphone 1,300,000 đ Sim kép Đặt mua
6 0357550066 Viettel 2,300,000 đ Sim kép Đặt mua
7 0936.85.00.66 Mobifone 1,000,000 đ Sim kép Đặt mua
8 0936970066 Mobifone 1,000,000 đ Sim kép Đặt mua
9 0934.36.00.66 Mobifone 1,000,000 đ Sim kép Đặt mua
10 0707.57.0066 Mobifone 900,000 đ Sim kép Đặt mua
11 0777.17.0066 Mobifone 900,000 đ Sim kép Đặt mua
12 0707.37.0066 Mobifone 900,000 đ Sim kép Đặt mua
13 0707.98.0066 Mobifone 900,000 đ Sim kép Đặt mua
14 0707.93.0066 Mobifone 900,000 đ Sim kép Đặt mua
15 0707.04.0066 Mobifone 900,000 đ Sim kép Đặt mua
16 0707.91.0066 Mobifone 900,000 đ Sim kép Đặt mua
17 0707.83.0066 Mobifone 900,000 đ Sim kép Đặt mua
18 0707.82.0066 Mobifone 900,000 đ Sim kép Đặt mua
19 0707.81.0066 Mobifone 900,000 đ Sim kép Đặt mua
20 0707.75.0066 Mobifone 900,000 đ Sim kép Đặt mua
21 0707.73.0066 Mobifone 900,000 đ Sim kép Đặt mua
22 0707.72.0066 Mobifone 900,000 đ Sim kép Đặt mua
23 0707.65.0066 Mobifone 900,000 đ Sim kép Đặt mua
24 0707.63.0066 Mobifone 900,000 đ Sim kép Đặt mua
25 0707.62.0066 Mobifone 900,000 đ Sim kép Đặt mua
26 0707.61.0066 Mobifone 900,000 đ Sim kép Đặt mua
27 0707.59.0066 Mobifone 900,000 đ Sim kép Đặt mua
28 0707.58.0066 Mobifone 900,000 đ Sim kép Đặt mua
29 0707.56.0066 Mobifone 900,000 đ Sim kép Đặt mua
30 0707.53.0066 Mobifone 900,000 đ Sim kép Đặt mua
31 0707.52.0066 Mobifone 900,000 đ Sim kép Đặt mua
32 0707.51.0066 Mobifone 900,000 đ Sim kép Đặt mua
33 0707.50.0066 Mobifone 900,000 đ Sim kép Đặt mua
34 0707.35.0066 Mobifone 900,000 đ Sim kép Đặt mua
35 0707.32.0066 Mobifone 900,000 đ Sim kép Đặt mua
36 0707.31.0066 Mobifone 900,000 đ Sim kép Đặt mua
37 0707.25.0066 Mobifone 900,000 đ Sim kép Đặt mua
38 0707.21.0066 Mobifone 900,000 đ Sim kép Đặt mua
39 0707.19.0066 Mobifone 900,000 đ Sim kép Đặt mua
40 0707.15.0066 Mobifone 900,000 đ Sim kép Đặt mua
41 0707.13.0066 Mobifone 900,000 đ Sim kép Đặt mua
42 0707.12.0066 Mobifone 900,000 đ Sim kép Đặt mua
43 0707.43.0066 Mobifone 900,000 đ Sim kép Đặt mua
44 0868.76.0066 Viettel 800,000 đ Sim kép Đặt mua
45 0977.81.0066 Viettel 3,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua