Sim đuôi số 0066

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0782.44.00.66 Mobifone 1,140,000 đ Sim kép Đặt mua
2 0936.52.0066 Mobifone 570,000 đ Sim kép Đặt mua
3 0936.54.0066 Mobifone 570,000 đ Sim kép Đặt mua
4 0898.66.00.66 Mobifone 7,200,000 đ Sim kép Đặt mua
5 0792.0000.66 Mobifone 6,200,000 đ Sim kép Đặt mua
6 0926.55.00.66 Vietnamobile 2,750,000 đ Sim kép Đặt mua
7 0926.11.00.66 Vietnamobile 2,750,000 đ Sim kép Đặt mua
8 0926.22.00.66 Vietnamobile 2,450,000 đ Sim kép Đặt mua
9 0797.44.00.66 Mobifone 1,750,000 đ Sim kép Đặt mua
10 0908.58.00.66 Mobifone 1,350,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
11 0933.26.00.66 Mobifone 1,300,000 đ Sim kép Đặt mua
12 0797.60.00.66 Mobifone 1,250,000 đ Sim kép Đặt mua
13 0937.69.00.66 Mobifone 1,050,000 đ Sim kép Đặt mua
14 08.9997.00.66 Mobifone 1,050,000 đ Sim kép Đặt mua
15 08.9995.00.66 Mobifone 1,050,000 đ Sim kép Đặt mua
16 0937.63.00.66 Mobifone 1,000,000 đ Sim kép Đặt mua
17 0933.92.00.66 Mobifone 1,000,000 đ Sim kép Đặt mua
18 0901.62.00.66 Mobifone 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
19 09.0129.00.66 Mobifone 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
20 0933.57.00.66 Mobifone 950,000 đ Sim kép Đặt mua
21 0899.78.00.66 Mobifone 950,000 đ Sim kép Đặt mua
22 0799.97.00.66 Mobifone 950,000 đ Sim kép Đặt mua
23 0799.80.00.66 Mobifone 950,000 đ Sim kép Đặt mua
24 0798.30.00.66 Mobifone 950,000 đ Sim kép Đặt mua
25 0792.80.00.66 Mobifone 950,000 đ Sim kép Đặt mua
26 0792.65.00.66 Mobifone 950,000 đ Sim kép Đặt mua
27 0792.63.00.66 Mobifone 950,000 đ Sim kép Đặt mua
28 0792.59.00.66 Mobifone 950,000 đ Sim kép Đặt mua
29 0933.71.00.66 Mobifone 900,000 đ Sim kép Đặt mua
30 0933.47.00.66 Mobifone 900,000 đ Sim kép Đặt mua
31 0908.53.00.66 Mobifone 900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
32 0899.76.00.66 Mobifone 900,000 đ Sim kép Đặt mua
33 0899.75.00.66 Mobifone 900,000 đ Sim kép Đặt mua
34 0937.34.00.66 Mobifone 850,000 đ Sim kép Đặt mua
35 0933.49.00.66 Mobifone 850,000 đ Sim kép Đặt mua
36 0933.25.00.66 Mobifone 850,000 đ Sim kép Đặt mua
37 0932.81.00.66 Mobifone 850,000 đ Sim kép Đặt mua
38 0797.83.00.66 Mobifone 850,000 đ Sim kép Đặt mua
39 0797.62.0066 Mobifone 850,000 đ Sim kép Đặt mua
40 0797.09.00.66 Mobifone 850,000 đ Sim kép Đặt mua
41 0792.98.00.66 Mobifone 850,000 đ Sim kép Đặt mua
42 0792.58.00.66 Mobifone 850,000 đ Sim kép Đặt mua
43 0792.50.00.66 Mobifone 850,000 đ Sim kép Đặt mua
44 0792.12.00.66 Mobifone 850,000 đ Sim kép Đặt mua
45 0937.93.00.66 Mobifone 800,000 đ Sim kép Đặt mua