Sim đuôi số 0050

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0963.020.050 Viettel 1,100,000 đ Sim gánh Đặt mua
2 0866.500050 Viettel 2,300,000 đ Sim gánh Đặt mua
3 0946.030.050 Vinaphone 2,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
4 0941.040.050 Vinaphone 2,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
5 0923.500.050 Vietnamobile 1,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
6 0919.660.050 Vinaphone 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
7 0902550050 Mobifone 4,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
8 0971.420.050 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
9 0966.000050 Viettel 10,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
10 0865000050 Viettel 5,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
11 0868000050 Viettel 5,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
12 0869000050 Viettel 5,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
13 096.993.0050 Viettel 600,000 đ Sim gánh Đặt mua
14 0888.010.050 Vinaphone 1,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
15 0968.090.050 Viettel 1,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
16 0976.550050 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
17 0987.550050 Viettel 2,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
18 0328.080.050 Viettel 500,000 đ Sim gánh Đặt mua
19 0989.020.050 Viettel 4,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
20 0967.52.0050 Viettel 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
21 097.489.0050 Viettel 600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
22 0967.35.0050 Viettel 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
23 09.8868.0050 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
24 096.123.0050 Viettel 1,200,000 đ Sim gánh Đặt mua
25 0982.96.0050 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
26 09.66.11.00.50 Viettel 1,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
27 0984.89.0050 Viettel 900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
28 0985.92.0050 Viettel 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
29 0869.060.050 Viettel 1,300,000 đ Sim gánh Đặt mua
30 0981.66.0050 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
31 03358.00050 Viettel 900,000 đ Sim gánh Đặt mua
32 0916.98.0050 Vinaphone 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
33 098.114.0050 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
34 0916.950.050 Vinaphone 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
35 0852050050 Vinaphone 6,000,000 đ Sim đối Đặt mua
36 0859050050 Vinaphone 6,000,000 đ Sim đối Đặt mua
37 0889500050 Vinaphone 1,200,000 đ Sim gánh Đặt mua
38 0915080050 Vinaphone 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
39 0384.150.050 Viettel 650,000 đ Sim gánh Đặt mua
40 0886.8800.50 Vinaphone 650,000 đ Sim gánh Đặt mua
41 0365.070.050 Viettel 1,850,000 đ Sim gánh Đặt mua
42 0964.960.050 Viettel 650,000 đ Sim gánh Đặt mua
43 0948010050 Vinaphone 1,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
44 0786050050 Mobifone 13,600,000 đ Sim đối Đặt mua
45 09.7898.0050 Viettel 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua