Sim đuôi số 0042

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0982000042 Viettel 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0961000042 Viettel 3,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0979000042 Viettel 4,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
4 0971780042 Viettel 650,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
5 0336.670.042 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0374.27.00.42 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0964.850.042 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0365.040.042 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0914.42.00.42 Vinaphone 2,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
10 0829240042 Vinaphone 500,000 đ Sim đối Đặt mua
11 0353.42.00.42 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0943.0000.42 Vinaphone 3,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0848310042 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0931.6600.42 Mobifone 1,160,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0779.3300.42 Mobifone 1,160,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0776.42.00.42 Mobifone 1,160,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0776.4400.42 Mobifone 1,160,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0789.1100.42 Mobifone 1,160,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0702.0000.42 Mobifone 1,160,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0886530042 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0886930042 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0886250042 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0886750042 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0886850042 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0888160042 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0886260042 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0888460042 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0886560042 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0886960042 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0888170042 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0886270042 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0886370042 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0886470042 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0888470042 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0886670042 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0886280042 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0886190042 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0886290042 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0886390042 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0889390042 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0886590042 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0886790042 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0886890042 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0948670042 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0782400042 Mobifone 950,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua