Sim đuôi đầu 097

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0973.054.055 Viettel 1,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0979.88.3332 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 097.15.5.2019 Viettel 2,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
4 0974.33.5556 Viettel 2,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
5 0979.959.138 Viettel 2,500,000 đ Sim ông địa Đặt mua
6 0978.660.880 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
7 0972.566.466 Viettel 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
8 0979.895.234 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
9 0976.408.508 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
10 0977.157.345 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
11 0971.99.3696 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
12 0976.93.6878 Viettel 2,000,000 đ Sim ông địa Đặt mua
13 0971.659.456 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
14 097.169.3689 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
15 0976.333.488 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
16 0979.145.245 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
17 0979.877.818 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
18 097.136.5559 Viettel 2,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
19 0971.987.897 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
20 0971.626236 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
21 0976.298.928 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
22 097.669.2889 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
23 0978.337.456 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
24 0979.186.479 Viettel 2,500,000 đ Sim thần tài Đặt mua
25 0976.987.897 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
26 0975.335.995 Viettel 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
27 0979.289.829 Viettel 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
28 0979.966.933 Viettel 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
29 097.3633696 Viettel 3,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
30 0979.123.595 Viettel 3,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
31 097.2222.352 Viettel 4,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
32 097.8888.508 Viettel 4,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
33 0975.52.52.57 Viettel 6,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
34 0975.31.31.32 Viettel 4,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
35 0979.07.2015 Viettel 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
36 0977.895.345 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
37 097.682.2992 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
38 0977.59.8558 Viettel 2,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
39 0975.784.794 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
40 0975.348.349 Viettel 2,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
41 0978.49.59.89 Viettel 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
42 0971.786.456 Viettel 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
43 09.7106.7106 Viettel 6,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
44 0977.757.787 Viettel 6,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
45 097.26.1.2017 Viettel 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua