Sim đuôi 999 đầu 0389

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0389.46.9999 Viettel 76,500,000 đ Sim tứ quý Đặt mua
2 0389.187.999 Viettel 11,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
3 0389.320.999 Viettel 8,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
4 0389.015.999 Viettel 9,900,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
5 0389.103.999 Viettel 9,900,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
6 0389.206.999 Viettel 9,900,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
7 0389.152.999 Viettel 9,900,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
8 0389.130.999 Viettel 9,900,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
9 0389.210.999 Viettel 9,900,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
10 0389.160.999 Viettel 9,900,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
11 0389.280.999 Viettel 9,900,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
12 0389.071.999 Viettel 9,900,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
13 0389.260.999 Viettel 9,900,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
14 0389.072.999 Viettel 8,900,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
15 0389.073.999 Viettel 8,900,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
16 0389.076.999 Viettel 8,900,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
17 0389.301.999 Viettel 8,900,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
18 0389.062.999 Viettel 9,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
19 0389.127.999 Viettel 11,900,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
20 0389230999 Viettel 11,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
21 0389239999 Viettel 115,000,000 đ Sim tứ quý Đặt mua
22 0389.191.999 Viettel 36,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
23 0389.362.999 Viettel 15,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
24 0389.362.999 Viettel 15,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua