Sim Đuôi 99 đầu 08

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0828.111.999 Vinaphone 100,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
2 0852.955.199 Vinaphone 650,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0852.279.699 Vinaphone 650,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0853.04.02.99 Vinaphone 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0869.616.399 Viettel 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0854.23.02.99 Vinaphone 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0855.179.699 Vinaphone 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0856.238.599 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0815.04.04.99 Vinaphone 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0817.28.02.99 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0815.27.12.99 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0869.626.399 Viettel 2,100,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0858.28.06.99 Vinaphone 750,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0817.15.03.99 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0828.16.04.99 Vinaphone 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0838.27.04.99 Vinaphone 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 08666.98.399 Viettel 3,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0852.03.02.99 Vinaphone 650,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0855.828.599 Vinaphone 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0855.828.199 Vinaphone 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0859.123.299 Vinaphone 1,150,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0869.568.399 Viettel 2,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0868.929.699 Viettel 6,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0818.828.699 Vinaphone 3,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0833.28.05.99 Vinaphone 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0835.30.01.99 Vinaphone 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0856.358.599 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0827.13.06.99 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0857.03.06.99 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0828.21.02.99 Vinaphone 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0832.11.01.99 Vinaphone 750,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0854.14.03.99 Vinaphone 479,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0854.04.02.99 Vinaphone 479,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0855.368.799 Vinaphone 650,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0812.043.899 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 08555.86.199 Vinaphone 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0855.663.299 Vinaphone 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0813.543.899 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0856.626.599 Vinaphone 650,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0816.243.899 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0856.126.199 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0818.043.899 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0856.268.399 Vinaphone 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0859.522.899 Vinaphone 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 085.83.12399 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua