Sim Đuôi 99 đầu 05

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0559799799 Reddi 39,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
2 0559099999 Reddi 299,000,000 đ Sim ngũ quý Đặt mua
3 0559199999 Reddi 299,000,000 đ Sim ngũ quý Đặt mua
4 0559697999 Reddi 25,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
5 0559696999 Reddi 265,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
6 0559995999 Reddi 100,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
7 0559898999 Reddi 32,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
8 0559019999 Reddi 42,000,000 đ Sim tứ quý Đặt mua
9 0559977999 Reddi 32,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
10 0559029999 Reddi 42,000,000 đ Sim tứ quý Đặt mua
11 0559991999 Reddi 50,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
12 0559089999 Reddi 42,000,000 đ Sim tứ quý Đặt mua
13 0559992999 Reddi 50,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
14 0559109999 Reddi 42,000,000 đ Sim tứ quý Đặt mua
15 0559990999 Reddi 50,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
16 0559209999 Reddi 42,000,000 đ Sim tứ quý Đặt mua
17 0559595999 Reddi 50,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
18 0559309999 Reddi 42,000,000 đ Sim tứ quý Đặt mua
19 0559993999 Reddi 595,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
20 0559709999 Reddi 42,000,000 đ Sim tứ quý Đặt mua
21 0559997999 Reddi 66,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
22 0559809999 Reddi 42,000,000 đ Sim tứ quý Đặt mua
23 0559955999 Reddi 79,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
24 0559219999 Reddi 42,000,000 đ Sim tứ quý Đặt mua
25 0559966999 Reddi 325,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
26 0559329999 Reddi 42,000,000 đ Sim tứ quý Đặt mua
27 0559797999 Reddi 40,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
28 0559519999 Reddi 42,000,000 đ Sim tứ quý Đặt mua
29 0559996999 Reddi 66,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
30 0559529999 Reddi 42,000,000 đ Sim tứ quý Đặt mua
31 0559619999 Reddi 42,000,000 đ Sim tứ quý Đặt mua
32 0559759999 Reddi 42,000,000 đ Sim tứ quý Đặt mua
33 0559769999 Reddi 42,000,000 đ Sim tứ quý Đặt mua
34 0559379999 Reddi 50,000,000 đ Sim tứ quý Đặt mua
35 0559929999 Reddi 120,000,000 đ Sim tứ quý Đặt mua
36 0559909999 Reddi 129,000,000 đ Sim tứ quý Đặt mua
37 0559979999 Reddi 159,000,000 đ Sim tứ quý Đặt mua
38 0559949999 Reddi 79,000,000 đ Sim tứ quý Đặt mua
39 0559111999 Reddi 50,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
40 0559779999 Reddi 129,000,000 đ Sim tứ quý Đặt mua
41 0559039999 Reddi 50,000,000 đ Sim tứ quý Đặt mua
42 0559222999 Reddi 50,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
43 0559239999 Reddi 66,000,000 đ Sim tứ quý Đặt mua
44 0559249999 Reddi 35,000,000 đ Sim tứ quý Đặt mua
45 0559409999 Reddi 35,000,000 đ Sim tứ quý Đặt mua