Sim đuôi 985 đầu 09

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0919.51.1985 Vinaphone 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0919.78.1985 Vinaphone 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 0917.06.1985 Vinaphone 8,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
4 0912.84.1985 Vinaphone 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
5 0911.81.1985 Vinaphone 25,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
6 0967.077.985 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0971.162.985 Viettel 600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
8 0989.223.985 Viettel 900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
9 0969.675.985 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0981.282.985 Viettel 900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
11 0962.19.29.85 Viettel 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0981.652.985 Viettel 600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
13 0966.355.985 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0981.808.985 Viettel 4,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
15 0978.232.985 Viettel 610,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
16 096.3335.985 Viettel 940,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0967.326.985 Viettel 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 096.222.5985 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0976.320.985 Viettel 520,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
20 0962.55.3985 Viettel 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 09.6464.7985 Viettel 720,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0969.27.7985 Viettel 720,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 09768.179.85 Viettel 720,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
24 0969.60.7985 Viettel 1,600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 09695.8.09.85 Viettel 770,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0969.82.9985 Viettel 1,600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0968.235.985 Viettel 1,100,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0962.386.985 Viettel 1,100,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 09726.23.9.85 Viettel 770,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
30 0963.036.985 Viettel 770,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 09695.3.09.85 Viettel 770,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 09.6982.6985 Viettel 3,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0904.634.985 Mobifone 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
34 0988.91.1985 Viettel 9,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
35 0969.36.1985 Viettel 6,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
36 0967.36.1985 Viettel 6,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
37 0978.379.985 Viettel 850,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
38 0963.247.985 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0936.356.985 Mobifone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0936.186.985 Mobifone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0962.24.09.85 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 096.14.41.985 Viettel 4,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
43 0974.12.09.85 Viettel 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
44 0965.22.09.85 Viettel 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 096.764.1985 Viettel 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua