Sim Đuôi 96 đầu 03

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0347161996 Viettel 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
2 0327287696 Viettel 500,000 đ Sim gánh Đặt mua
3 0393571696 Viettel 500,000 đ Sim gánh Đặt mua
4 0339015696 Viettel 500,000 đ Sim gánh Đặt mua
5 0347433996 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0325.696.896 Viettel 1,380,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0389.006.996 Viettel 2,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0373.16.08.96 Viettel 650,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0399.626.696 Viettel 3,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
10 0328.868.996 Viettel 1,600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 032.555.6996 Viettel 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 033.959.6996 Viettel 2,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0359.789.396 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0329.7777.96 Viettel 3,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0338.922.696 Viettel 680,000 đ Sim gánh Đặt mua
16 0333.588.696 Viettel 1,200,000 đ Sim gánh Đặt mua
17 0329.222.596 Viettel 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0329.06.06.96 Viettel 3,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
19 0365.23.05.96 Viettel 750,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0358.92.9996 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0379.05.09.96 Viettel 1,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0366.35.6696 Viettel 1,300,000 đ Sim gánh Đặt mua
23 0345.123.696 Viettel 2,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
24 0325.222.996 Viettel 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0398.02.09.96 Viettel 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0333.789.396 Viettel 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0332.776.996 Viettel 1,800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0325.336.996 Viettel 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0329.04.09.96 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0398.196.596 Viettel 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0377.13.06.96 Viettel 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
32 0365.196.596 Viettel 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0325.596.696 Viettel 2,100,000 đ Sim gánh Đặt mua
34 03333.212.96 Viettel 1,600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0337.196.996 Viettel 1,600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0389.22.6696 Viettel 1,300,000 đ Sim gánh Đặt mua
37 0386.662.996 Viettel 1,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0332.96.93.96 Viettel 1,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0343.596.996 Viettel 1,100,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0339.456.996 Viettel 1,380,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0328.333.996 Viettel 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 03456.99.396 Viettel 1,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0345.268.996 Viettel 1,380,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0383.295.296 Viettel 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0328.53.6996 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua