Sim Đuôi 95 đầu 03

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 03669911.95 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0.345677.195 Viettel 3,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0.345677.295 Viettel 3,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0.38.38.38.895 Viettel 3,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0383.568.995 Viettel 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0392.27.09.95 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0329.03.11.95 Viettel 650,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0388.565.595 Viettel 1,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
9 0368.30.03.95 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 03456.38.895 Viettel 1,100,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0373.27.05.95 Viettel 600,000 đ Sim gánh Đặt mua
12 0379.02.06.95 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0385.95.93.95 Viettel 1,380,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0339.10.10.95 Viettel 2,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 033.2345.895 Viettel 1,600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0379.335.995 Viettel 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 032.6789.695 Viettel 1,380,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0398.999.195 Viettel 1,800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0382.24.01.95 Viettel 650,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0345.123.395 Viettel 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0345.123.695 Viettel 1,600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0.33339.1195 Viettel 1,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0385.92.92.95 Viettel 1,600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 03333.96.595 Viettel 2,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
25 0346.929.995 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0.335.395.995 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0333335.695 Viettel 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0.393.567895 Viettel 8,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0388.868.395 Viettel 1,600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0337.31.12.95 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0333.456.895 Viettel 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0348.6789.95 Viettel 1,350,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0363.888.595 Viettel 1,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
34 0389.27.10.95 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0383.595.595 Viettel 16,000,000 đ Sim đối Đặt mua
36 0326.999.695 Viettel 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 03456.92.195 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0376.295.195 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 039.286.5995 Viettel 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0333.91.5995 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 035201.9995 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0337.11.10.95 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0373.15.1995 Viettel 3,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
44 0367.41.9595 Viettel 1,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
45 0364.26.1995 Viettel 3,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua