Sim đuôi 9136 đầu 09

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0969.869.136 Viettel 2,200,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
2 0969.569.136 Viettel 2,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
3 0965.389.136 Viettel 1,600,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
4 0983.489.136 Viettel 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
5 0971.239.136 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
6 0981.339.136 Viettel 4,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
7 0978.969.136 Viettel 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
8 0979.319.136 Viettel 1,300,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
9 0923339136 Vietnamobile 600,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
10 0925599136 Vietnamobile 500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
11 0979.319.136 Viettel 1,300,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
12 0969.569.136 Viettel 2,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
13 0965.389.136 Viettel 1,600,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
14 0971.239.136 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
15 0981.169.136 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
16 0909.589.136 Mobifone 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
17 0982.039.136 Viettel 1,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
18 0915649136 Vinaphone 500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
19 0981.159.136 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
20 0916.9191.36 Vinaphone 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
21 0913.489.136 Vinaphone 600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
22 0973.099.136 Viettel 1,300,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
23 0916.909.136 Vinaphone 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
24 0979.619.136 Viettel 1,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
25 0964.279.136 Viettel 700,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
26 0978.269.136 Viettel 1,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
27 0981.169.136 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
28 0916.909.136 Vinaphone 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
29 0979.619.136 Viettel 1,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
30 0964.279.136 Viettel 700,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
31 0978.269.136 Viettel 1,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
32 0973.099.136 Viettel 1,300,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
33 0982.039.136 Viettel 1,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
34 0968.319.136 Viettel 1,600,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
35 0981.159.136 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua