Sim Đuôi 90 đầu 05

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0559909090 Reddi 66,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
2 0559999990 Reddi 595,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0528033090 Vietnamobile 500,000 đ Sim gánh Đặt mua
4 0585995690 Vietnamobile 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0585995190 Vietnamobile 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0563134090 Vietnamobile 500,000 đ Sim gánh Đặt mua
7 0585.01.1990 Vietnamobile 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
8 0562.72.1990 Vietnamobile 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
9 0585.73.1990 Vietnamobile 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
10 0582.92.1990 Vietnamobile 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
11 0582.96.1990 Vietnamobile 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
12 0585.00.1990 Vietnamobile 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
13 0585.78.1990 Vietnamobile 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
14 0589.36.1990 Vietnamobile 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
15 0585.72.1990 Vietnamobile 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
16 0568.90.90.90 Vietnamobile 45,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
17 0559690690 Reddi 3,800,000 đ Sim taxi Đặt mua
18 0559790790 Reddi 5,400,000 đ Sim taxi Đặt mua
19 0559909090 Reddi 66,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
20 0559090090 Reddi 10,800,000 đ Sim đối Đặt mua
21 0559890890 Reddi 5,400,000 đ Sim taxi Đặt mua
22 0559190190 Reddi 3,800,000 đ Sim taxi Đặt mua
23 0559990990 Reddi 12,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
24 0559290290 Reddi 3,800,000 đ Sim taxi Đặt mua
25 0559999990 Reddi 58,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0559390390 Reddi 5,400,000 đ Sim taxi Đặt mua