Sim đuôi 86 đầu 0981

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0981.279.586 Viettel 3,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
2 0981.446.986 Viettel 1,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
3 0981504186 Viettel 1,300,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
4 0981.20.1386 Viettel 3,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
5 0981131086 Viettel 3,100,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
6 0981.952.986 Viettel 2,800,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
7 0981.952.986 Viettel 2,800,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
8 0981.986.986 Viettel 123,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
9 0981.09.09.86 Viettel 9,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
10 098.113.7986 Viettel 5,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
11 0981.692.186 Viettel 3,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
12 0981.39.2286 Viettel 5,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
13 0981.966.186 Viettel 5,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
14 0981.40.6686 Viettel 5,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
15 0981.79.8586 Viettel 6,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
16 0981.881.586 Viettel 7,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
17 0981.789.986 Viettel 9,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
18 0981.263.186 Viettel 2,800,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
19 0981.262.986 Viettel 5,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
20 0981.379.986 Viettel 6,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
21 0981.586.186 Viettel 7,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
22 0981.306.986 Viettel 2,800,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
23 0981.316.986 Viettel 3,300,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
24 0981.586.486 Viettel 3,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
25 0981.685.186 Viettel 3,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
26 09.81.80.87.86 Viettel 4,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
27 0981.13.09.86 Viettel 3,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
28 0981.889.586 Viettel 5,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
29 0981.85.89.86 Viettel 7,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
30 0981.86.05.86 Viettel 5,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
31 0981.777.586 Viettel 6,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
32 098.168.2986 Viettel 4,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
33 0981.589.286 Viettel 4,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
34 0981.559.286 Viettel 4,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
35 0981.165.986 Viettel 3,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
36 0981.07.6786 Viettel 2,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
37 0981.356.486 Viettel 1,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
38 098.102.8986 Viettel 3,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
39 0981.987.786 Viettel 3,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
40 0981.964.586 Viettel 1,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
41 0981.922.486 Viettel 1,800,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
42 0981.652.086 Viettel 1,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
43 0981.984.486 Viettel 2,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
44 0981.951.686 Viettel 6,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
45 0981.964.686 Viettel 3,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua