Sim Đuôi 85 đầu 08

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0869.05.09.85 Viettel 650,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0869.02.01.85 Viettel 650,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0823.12.09.85 Vinaphone 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0869.14.10.85 Viettel 650,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0826.19.01.85 Vinaphone 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0869.01.12.85 Viettel 650,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0866.05.15.85 Viettel 650,000 đ Sim gánh Đặt mua
8 0824.04.07.85 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0826.26.04.85 Vinaphone 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0824.06.07.85 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0833.07.09.85 Vinaphone 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0826.31.10.85 Vinaphone 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0835.21.03.85 Vinaphone 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0835.29.05.85 Vinaphone 550,000 đ Sim gánh Đặt mua
15 0837.18.08.85 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0853.21.11.85 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0848.25.03.85 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0854.31.05.85 Vinaphone 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
19 0833.20.12.85 Vinaphone 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0845.02.06.85 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0812.31.10.85 Vinaphone 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0832.29.03.85 Vinaphone 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0835.31.12.85 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0838.29.03.85 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0815.15.01.85 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0839.29.10.85 Vinaphone 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0812.16.11.85 Vinaphone 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0819.09.06.85 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0825.03.08.85 Vinaphone 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0852.03.05.85 Vinaphone 550,000 đ Sim gánh Đặt mua
31 0856.23.01.85 Vinaphone 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0855.20.06.85 Vinaphone 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0859.17.11.85 Vinaphone 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0886.15.06.85 Vinaphone 650,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0829.626.585 Vinaphone 550,000 đ Sim gánh Đặt mua
36 0886.12.07.85 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0856.989.985 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0832.12.05.85 Vinaphone 550,000 đ Sim gánh Đặt mua
39 0833.28.06.85 Vinaphone 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0835.02.04.85 Vinaphone 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0836.09.01.85 Vinaphone 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0836.22.01.85 Vinaphone 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0837.18.01.85 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0823.26.10.85 Vinaphone 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0823.22.03.85 Vinaphone 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua