Sim Đuôi 85 đầu 03

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 037.23.3.1985 Viettel 2,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
2 0377.29.11.85 Viettel 650,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0392.01.12.85 Viettel 650,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0345.333.585 Viettel 1,300,000 đ Sim gánh Đặt mua
5 0398.285.585 Viettel 1,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
6 0395.11.02.85 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0332.858.885 Viettel 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0333.598.985 Viettel 1,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0366.35.85.85 Viettel 2,300,000 đ Sim gánh Đặt mua
10 03.58.59.1985 Viettel 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
11 0333.345.585 Viettel 2,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
12 0368.05.01.85 Viettel 650,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0339.16.01.85 Viettel 650,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0395.21.03.85 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0338.16.02.85 Viettel 650,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0326.16.07.85 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0382.15.06.85 Viettel 650,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0369.696.885 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0328.15.5885 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0389.885.585 Viettel 3,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
21 0333.345.285 Viettel 1,600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 038.3333.985 Viettel 1,600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 03.99997.085 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0389.27.11.85 Viettel 650,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0375.30.07.85 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0396.23.09.85 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0328.12.01.85 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 03333.96.085 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0365.06.01.85 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0395.22.06.85 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0356.09.12.85 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0335.05.12.85 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0386.01.10.85 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0325.01.02.85 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 03.5685.6585 Viettel 1,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
36 0325.01.11.85 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0363.12.09.85 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0392.08.03.85 Viettel 650,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0326.06.03.85 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0398.686.585 Viettel 1,600,000 đ Sim gánh Đặt mua
41 0345.02.03.85 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0325.28.06.85 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0336.31.01.85 Viettel 650,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0359.02.12.85 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0328.03.08.85 Viettel 650,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua