Sim Đuôi 81 đầu 08

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0859.686.181 Vinaphone 1,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
2 0869.04.12.81 Viettel 650,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0869.06.03.81 Viettel 650,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0869.04.05.81 Viettel 650,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0866.366.881 Viettel 1,100,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0816.06.08.81 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0822.13.03.81 Vinaphone 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0828.20.02.81 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0852.01.03.81 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0856.13.11.81 Vinaphone 1,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
11 0859.03.12.81 Vinaphone 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0886.03.01.81 Vinaphone 600,000 đ Sim gánh Đặt mua
13 0886.14.10.81 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0832.17.03.81 Vinaphone 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0833.11.10.81 Vinaphone 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0838.13.02.81 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0842.04.03.81 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0865.31.10.81 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0843.19.11.81 Vinaphone 550,000 đ Sim gánh Đặt mua
20 0852.08.01.81 Vinaphone 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
21 0848.24.11.81 Vinaphone 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
22 0823.28.06.81 Vinaphone 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0834.31.05.81 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0838.19.12.81 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0829.01.05.81 Vinaphone 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0832.22.08.81 Vinaphone 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0828.23.02.81 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0824.05.12.81 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0825.16.12.81 Vinaphone 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0853.03.06.81 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0827.01.05.81 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0856.24.05.81 Vinaphone 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0827.13.09.81 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0854.10.12.81 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0822.23.12.81 Vinaphone 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0829.13.04.81 Vinaphone 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0854.09.02.81 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0886.25.02.81 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0886.27.05.81 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0818.17.05.81 Vinaphone 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0823.30.09.81 Vinaphone 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0825.20.02.81 Vinaphone 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0825.18.04.81 Vinaphone 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0825.04.02.81 Vinaphone 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0826.26.01.81 Vinaphone 550,000 đ Sim gánh Đặt mua