Sim Đuôi 80 đầu 05

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0559808080 Reddi 384,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
2 0585995580 Vietnamobile 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0585995180 Vietnamobile 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0582314180 Vietnamobile 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0563133980 Vietnamobile 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0586.60.70.80 Vietnamobile 1,999,000 đ Sim gánh Đặt mua
7 058.56789.80 Vietnamobile 1,999,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0562381980 Vietnamobile 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
9 0585.64.1980 Vietnamobile 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
10 0585.07.1980 Vietnamobile 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
11 0585.01.1980 Vietnamobile 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
12 0584.32.1980 Vietnamobile 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
13 0585.09.1980 Vietnamobile 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
14 0585.05.1980 Vietnamobile 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
15 0585.19.1980 Vietnamobile 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
16 0582.62.1980 Vietnamobile 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
17 0582.64.1980 Vietnamobile 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
18 0582.92.1980 Vietnamobile 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
19 0582.97.1980 Vietnamobile 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
20 0582.39.1980 Vietnamobile 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
21 0585.77.1980 Vietnamobile 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
22 0562.78.1980 Vietnamobile 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
23 0585.65.1980 Vietnamobile 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
24 0585.66.1980 Vietnamobile 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
25 0585.72.1980 Vietnamobile 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
26 0559808080 Reddi 38,400,000 đ Sim gánh Đặt mua
27 0559780780 Reddi 5,400,000 đ Sim taxi Đặt mua
28 0559080080 Reddi 6,030,000 đ Sim đối Đặt mua
29 0559888880 Reddi 14,130,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0559980980 Reddi 5,400,000 đ Sim taxi Đặt mua
31 0559180180 Reddi 3,600,000 đ Sim taxi Đặt mua
32 0559880880 Reddi 6,500,000 đ Sim taxi Đặt mua
33 0559680680 Reddi 5,400,000 đ Sim taxi Đặt mua
34 0559380380 Reddi 3,600,000 đ Sim taxi Đặt mua
35 0559580580 Reddi 3,600,000 đ Sim taxi Đặt mua
36 0559999980 Reddi 9,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua