Sim Đuôi 80 đầu 03

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0338.44.1980 Viettel 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
2 0343.5.2.1980 Viettel 700,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
3 039.678.678.0 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0356.23.08.80 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0383.06.01.80 Viettel 650,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0336.02.10.80 Viettel 650,000 đ Sim gánh Đặt mua
7 0356.07.10.80 Viettel 600,000 đ Sim gánh Đặt mua
8 0396.09.05.80 Viettel 650,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0362.01.10.80 Viettel 600,000 đ Sim gánh Đặt mua
10 0333.24.02.80 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0387.39.1980 Viettel 1,200,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
12 0333.25.01.80 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0333.04.12.80 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0338.21.04.80 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0335.13.08.80 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0339.19.12.80 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0339.26.07.80 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0336.26.07.80 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0332.14.03.80 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0365.08.80.80 Viettel 2,600,000 đ Sim gánh Đặt mua
21 0396.21.06.80 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0.39.39.39.580 Viettel 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0333.02.08.80 Viettel 1,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0326.25.11.80 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0389.10.05.80 Viettel 650,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0399.05.07.80 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0363.12.05.80 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0339.22.06.80 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0326.22.02.80 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0339.13.02.80 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0362.22.02.80 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0325.29.12.80 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0332.12.02.80 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0362.25.09.80 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0353.22.01.80 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0338.09.05.80 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 033.6666.580 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 03.88881.380 Viettel 1,800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0356.111.280 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0353.15.01.80 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0356.06.05.80 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0382.08.05.80 Viettel 650,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0382.01.01.80 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0385.25.10.80 Viettel 650,000 đ Sim gánh Đặt mua
45 0386.05.07.80 Viettel 650,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua