Sim Đuôi 70 đầu 08

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0868.777.170 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0866.15.09.70 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0868.02.11.70 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0862.31.03.70 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0862.19.1970 Viettel 850,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0868.19.1970 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0868.989.670 Viettel 1,100,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0868.056.770 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0868.988.970 Viettel 1,100,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0868.995.870 Viettel 1,100,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0868.998.670 Viettel 1,100,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0888788170 Vinaphone 499,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0888788270 Vinaphone 499,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0888.9292.70 Vinaphone 499,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0888188.470 Vinaphone 499,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0827771770 Vinaphone 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0825252570 Vinaphone 2,100,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0886.211.070 Vinaphone 499,000 đ Sim gánh Đặt mua
19 08.778899.70 iTelecom 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0849898970 Vinaphone 499,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 08.89.89.89.70 Vinaphone 10,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0889886670 Vinaphone 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0886.933.070 Vinaphone 499,000 đ Sim gánh Đặt mua
24 0845.360.370 Vinaphone 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0849.270.370 Vinaphone 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0836.20.20.70 Vinaphone 2,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
27 0848967770 Vinaphone 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0849703370 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0842941970 Vinaphone 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0888072170 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0866.10.10.70 Viettel 1,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
32 08.171819.70 Vinaphone 1,600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0869.069.070 Viettel 2,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
34 0866.010.070 Viettel 2,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
35 086.888.1970 Viettel 10,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0866666070 Viettel 10,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
37 0862999970 Viettel 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0865999970 Viettel 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0866681970 Viettel 10,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0867999970 Viettel 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0868999970 Viettel 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0866666970 Viettel 10,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0866666470 Viettel 10,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0868861970 Viettel 6,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0868681970 Viettel 20,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua