Sim Đuôi 70 đầu 03

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 037.888.1970 Viettel 3,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0339.18.02.70 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0326.999.370 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0375.248.870 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0375.20.06.70 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0334.83.1970 Viettel 2,100,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0393.07.1970 Viettel 2,100,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0379.18.03.70 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0373.805.070 Viettel 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
10 0377.703.170 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0342.534.570 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0385.27.08.70 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0327.18.1970 Viettel 2,100,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0345.003.070 Viettel 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
15 0345.405.070 Viettel 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
16 0334.96.1970 Viettel 2,100,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0394.901.070 Viettel 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
18 03477.444.70 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0383.491.670 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0393.702.470 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0358.06.09.70 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0393.13.10.70 Viettel 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
23 0396.21.11.70 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0388.859.570 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0373.88.0770 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 03489.000.70 Viettel 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
27 0348.31.03.70 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0389.5555.70 Viettel 2,100,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 03846.888.70 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0338.04.04.70 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0348.790.870 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0329.97.1970 Viettel 850,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0334.82.1970 Viettel 2,100,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0354.285.070 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
35 0356.499.770 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0355.50.1970 Viettel 850,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0327.06.1970 Viettel 2,100,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0343.21.09.70 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0359.938.770 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0365.25.10.70 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
41 0399.5555.70 Viettel 3,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0334.48.1970 Viettel 2,100,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0384.01.04.70 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0362.5555.70 Viettel 2,100,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0337.21.09.70 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua