Sim Đuôi 70 đầu 03

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 037.888.1970 Viettel 3,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0382011970 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0372.336.170 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0337.52.0770 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0344.346.070 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
6 0359.651.070 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
7 0386.308.570 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0362.80.60.70 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
9 0364.79.72.70 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0372.678.670 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 037.88688.70 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0353.7222.70 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0325.626.070 Viettel 570,000 đ Sim gánh Đặt mua
14 0369.282.070 Viettel 570,000 đ Sim gánh Đặt mua
15 0384.907.970 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0393.010.070 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
17 0343.090.070 Viettel 1,140,000 đ Sim gánh Đặt mua
18 0343.969.070 Viettel 1,710,000 đ Sim gánh Đặt mua
19 0338.24.07.70 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0394.6.4.1970 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0387.70.50.70 Viettel 1,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
22 0398.570.170 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0377.74.76.70 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0328.50.80.70 Viettel 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
25 0393.877.870 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 038.3336.170 Viettel 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0397.286.770 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0392.442.070 Viettel 600,000 đ Sim gánh Đặt mua
29 0393.8898.70 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0393.75.72.70 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0383.811.770 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0387.599.070 Viettel 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
33 03389.55570 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0352.08.04.70 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0325.08.05.70 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0347.08.11.70 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0359.70.78.70 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0392.78.76.70 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0347.288.070 Viettel 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
40 0329.262.070 Viettel 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
41 0327.383.770 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0358.006.770 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0357.911.070 Viettel 600,000 đ Sim gánh Đặt mua
44 0358.229.070 Viettel 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
45 0373.01.1970 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua