Sim Đuôi 69 đầu 03

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0398.28.02.69 Viettel 450,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
2 035978.1369 Viettel 600,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
3 0359.012369 Viettel 1,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
4 0325.88.6869 Viettel 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0325.86.86.69 Viettel 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0389.635.369 Viettel 450,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
7 0363.222.569 Viettel 1,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
8 0379.239.969 Viettel 1,200,000 đ Sim gánh Đặt mua
9 0328.12.9669 Viettel 1,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0385.269.669 Viettel 2,100,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0365.969.869 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0388.345.569 Viettel 1,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
13 0345.060.269 Viettel 600,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
14 0328.963.969 Viettel 1,600,000 đ Sim gánh Đặt mua
15 0333.963.969 Viettel 5,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
16 0399.269.569 Viettel 1,800,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
17 03.66.69.65.69 Viettel 2,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
18 0365.62.9669 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0329.003.569 Viettel 500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
20 0333383.269 Viettel 1,800,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
21 0343.259.269 Viettel 1,200,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
22 0348.212.969 Viettel 650,000 đ Sim gánh Đặt mua
23 0375.369.669 Viettel 1,600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0392.369.969 Viettel 2,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
25 0377.869.969 Viettel 2,200,000 đ Sim gánh Đặt mua
26 0327.999.269 Viettel 1,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
27 0357.282.969 Viettel 750,000 đ Sim gánh Đặt mua
28 0366.777.169 Viettel 1,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
29 0395.828.969 Viettel 1,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
30 0345.003.169 Viettel 650,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
31 032.999.5969 Viettel 2,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
32 0339.020.369 Viettel 600,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
33 0398.369.569 Viettel 1,600,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
34 0.345675.369 Viettel 1,800,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
35 0399.113.669 Viettel 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0358.12.6669 Viettel 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0329.222.869 Viettel 1,100,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0328.559.669 Viettel 6,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0353.18.6669 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0358.93.6669 Viettel 1,600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0328.919.869 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0365.69.83.69 Viettel 700,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
43 0335.852.969 Viettel 500,000 đ Sim gánh Đặt mua
44 0383.323.369 Viettel 1,600,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
45 033.33.66.169 Viettel 2,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua