Sim đuôi 68 đầu 0981

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 098.1995.868 Viettel 20,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
2 098.139.1868 Viettel 12,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
3 0981.952.168 Viettel 3,600,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
4 098.117.5568 Viettel 5,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
5 098.114.2368 Viettel 3,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
6 0981.62.7968 Viettel 4,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
7 0981.44.3568 Viettel 4,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
8 098.134.1168 Viettel 3,800,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
9 098.178.1168 Viettel 4,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
10 0981.77.2968 Viettel 3,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
11 098.1992.968 Viettel 6,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
12 09813.04.868 Viettel 3,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
13 0981.479.968 Viettel 3,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
14 0981.37.6268 Viettel 3,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
15 0981.599.268 Viettel 5,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
16 0981.04.3968 Viettel 2,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
17 098.175.2368 Viettel 4,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
18 0981.53.6468 Viettel 2,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
19 0981.61.6068 Viettel 4,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
20 0981.72.6568 Viettel 4,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
21 098.131.6968 Viettel 4,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
22 0981.65.7968 Viettel 5,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
23 0981.858.468 Viettel 3,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
24 098.16.23568 Viettel 12,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
25 0981.84.3568 Viettel 3,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
26 098.172.6968 Viettel 2,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
27 0981.19.3468 Viettel 3,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
28 098.155.7968 Viettel 9,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
29 0981.73.7968 Viettel 6,800,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
30 0981.30.5968 Viettel 3,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
31 0981.36.3968 Viettel 12,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
32 0981.025.968 Viettel 3,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
33 0981.15.07.68 Viettel 1,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
34 0981.455.968 Viettel 3,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
35 0981.496.568 Viettel 2,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
36 0981.367.568 Viettel 8,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
37 0981.83.0868 Viettel 5,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
38 0981.97.3968 Viettel 4,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
39 098.193.1568 Viettel 6,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
40 098.117.3568 Viettel 4,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
41 0981.659.468 Viettel 2,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
42 0981.00.7968 Viettel 4,800,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
43 098.121.1568 Viettel 6,900,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
44 09812.09.9.68 Viettel 3,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
45 0981.546.568 Viettel 3,800,000 đ Sim lộc phát Đặt mua