Sim đuôi 68 đầu 0968

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0968.987.568 Viettel 3,800,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
2 0968.766.568 Viettel 5,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
3 0968.31.6068 Viettel 2,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
4 0968.46.2568 Viettel 4,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
5 0968.92.8068 Viettel 3,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
6 09.6878.3568 Viettel 8,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
7 0968.645.268 Viettel 3,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
8 0968.73.5568 Viettel 4,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
9 0968.20.5568 Viettel 4,800,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
10 0968.077.568 Viettel 3,900,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
11 0968.785.268 Viettel 4,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
12 0968.62.6068 Viettel 6,900,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
13 0968.978.468 Viettel 2,800,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
14 0968.843.168 Viettel 2,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
15 0968.61.65.68 Viettel 35,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
16 0968.344.768 Viettel 1,600,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
17 0968.769.568 Viettel 3,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
18 0968.589.468 Viettel 2,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
19 0968.277.568 Viettel 10,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
20 0968.055.568 Viettel 15,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
21 0968.225.868 Viettel 28,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
22 096.888.3568 Viettel 25,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
23 0968.699.168 Viettel 20,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
24 0968053168 Viettel 3,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
25 0968753268 Viettel 3,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
26 0968.078.068 Viettel 6,600,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
27 0968.996.568 Viettel 10,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
28 0968.072.168 Viettel 3,300,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
29 0968.692.168 Viettel 4,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
30 096.881.5268 Viettel 3,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
31 0968.452.668 Viettel 4,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
32 0968.215.268 Viettel 7,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
33 096.808.4568 Viettel 5,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
34 0968.598.268 Viettel 8,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
35 0968.18.2568 Viettel 7,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
36 0968.352.968 Viettel 6,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
37 0968.059.568 Viettel 6,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
38 0968.30.6668 Viettel 20,200,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
39 09.68.82.82.68 Viettel 45,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
40 0968.389.868 Viettel 35,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
41 0968.228.168 Viettel 12,900,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
42 0968.92.8068 Viettel 3,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
43 0968.73.5568 Viettel 4,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
44 0968.31.6068 Viettel 2,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
45 0968.46.2568 Viettel 4,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua