Sim đuôi 679 đầu 09

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0947.321.679 Vinaphone 510,000 đ Sim thần tài Đặt mua
2 0945.854.679 Vinaphone 910,000 đ Sim thần tài Đặt mua
3 090.228.1679 Mobifone 2,300,000 đ Sim thần tài Đặt mua
4 090.586.1679 Mobifone 2,300,000 đ Sim thần tài Đặt mua
5 0947.352.679 Vinaphone 910,000 đ Sim thần tài Đặt mua
6 0934.313.679 Mobifone 1,700,000 đ Sim thần tài Đặt mua
7 094.414.3679 Vinaphone 800,000 đ Sim thần tài Đặt mua
8 0944.291.679 Vinaphone 690,000 đ Sim thần tài Đặt mua
9 094.642.6679 Vinaphone 690,000 đ Sim thần tài Đặt mua
10 0934.332.679 Mobifone 1,710,000 đ Sim thần tài Đặt mua
11 0904.25.1679 Mobifone 1,140,000 đ Sim thần tài Đặt mua
12 0936.550.679 Mobifone 1,710,000 đ Sim thần tài Đặt mua
13 0971.282.679 Viettel 3,400,000 đ Sim thần tài Đặt mua
14 0901.339.679 Mobifone 9,000,000 đ Sim thần tài Đặt mua
15 0937.79.06.79 Mobifone 6,050,000 đ Sim thần tài Đặt mua
16 0901.699.679 Mobifone 5,900,000 đ Sim thần tài Đặt mua
17 0901.689.679 Mobifone 4,000,000 đ Sim thần tài Đặt mua
18 0933.208.679 Mobifone 2,450,000 đ Sim thần tài Đặt mua
19 0931.880.679 Mobifone 2,050,000 đ Sim thần tài Đặt mua
20 0931.800.679 Mobifone 2,050,000 đ Sim thần tài Đặt mua
21 0931.319.679 Mobifone 2,000,000 đ Sim thần tài Đặt mua
22 0933.96.0679 Mobifone 1,900,000 đ Sim thần tài Đặt mua
23 0931.877.679 Mobifone 1,850,000 đ Sim thần tài Đặt mua
24 0931.488.679 Mobifone 1,750,000 đ Sim thần tài Đặt mua
25 0937.80.6679 Mobifone 1,600,000 đ Sim thần tài Đặt mua
26 0931.884.679 Mobifone 1,550,000 đ Sim thần tài Đặt mua
27 0931.844.679 Mobifone 1,550,000 đ Sim thần tài Đặt mua
28 0931.494.679 Mobifone 1,550,000 đ Sim thần tài Đặt mua
29 0931.477.679 Mobifone 1,550,000 đ Sim thần tài Đặt mua
30 0937.76.2679 Mobifone 1,450,000 đ Sim thần tài Đặt mua
31 0937.66.4679 Mobifone 1,450,000 đ Sim thần tài Đặt mua
32 0937.489.679 Mobifone 1,450,000 đ Sim thần tài Đặt mua
33 0933.690.679 Mobifone 1,450,000 đ Sim thần tài Đặt mua
34 0931.849.679 Mobifone 1,450,000 đ Sim thần tài Đặt mua
35 0931.830.679 Mobifone 1,450,000 đ Sim thần tài Đặt mua
36 0931.820.679 Mobifone 1,450,000 đ Sim thần tài Đặt mua
37 0931.807.679 Mobifone 1,450,000 đ Sim thần tài Đặt mua
38 0931.806.679 Mobifone 1,450,000 đ Sim thần tài Đặt mua
39 0931.474.679 Mobifone 1,450,000 đ Sim thần tài Đặt mua
40 0931.549.679 Mobifone 1,400,000 đ Sim thần tài Đặt mua
41 0931.274.679 Mobifone 1,350,000 đ Sim thần tài Đặt mua
42 0938.204.679 Mobifone 1,300,000 đ Sim thần tài Đặt mua
43 0937.561.679 Mobifone 1,300,000 đ Sim thần tài Đặt mua
44 0933.081.679 Mobifone 1,300,000 đ Sim thần tài Đặt mua
45 0937.50.1679 Mobifone 1,250,000 đ Sim thần tài Đặt mua