Sim đuôi 679 đầu 09

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0915.102.679 Vinaphone 1,200,000 đ Sim thần tài Đặt mua
2 0972.03.8679 Viettel 2,500,000 đ Sim thần tài Đặt mua
3 0966.71.8679 Viettel 4,500,000 đ Sim thần tài Đặt mua
4 0966.33.8679 Viettel 9,200,000 đ Sim thần tài Đặt mua
5 096.404.8679 Viettel 2,500,000 đ Sim thần tài Đặt mua
6 0988.64.8679 Viettel 3,500,000 đ Sim thần tài Đặt mua
7 0981.707.679 Viettel 6,900,000 đ Sim thần tài Đặt mua
8 0965.65.3679 Viettel 3,500,000 đ Sim thần tài Đặt mua
9 0989.71.8679 Viettel 6,900,000 đ Sim thần tài Đặt mua
10 096.38.12679 Viettel 5,500,000 đ Sim thần tài Đặt mua
11 098.567.7679 Viettel 7,900,000 đ Sim thần tài Đặt mua
12 0962.77.6679 Viettel 2,500,000 đ Sim thần tài Đặt mua
13 097.222.8679 Viettel 8,500,000 đ Sim thần tài Đặt mua
14 0967.219.679 Viettel 4,500,000 đ Sim thần tài Đặt mua
15 0971.98.0679 Viettel 1,500,000 đ Sim thần tài Đặt mua
16 096.88.13679 Viettel 4,500,000 đ Sim thần tài Đặt mua
17 0965.112.679 Viettel 6,500,000 đ Sim thần tài Đặt mua
18 0965.96.1679 Viettel 4,500,000 đ Sim thần tài Đặt mua
19 0981.60.2679 Viettel 3,500,000 đ Sim thần tài Đặt mua
20 0969.92.8679 Viettel 3,500,000 đ Sim thần tài Đặt mua
21 0986.03.8679 Viettel 5,800,000 đ Sim thần tài Đặt mua
22 0985.71.76.79 Viettel 18,000,000 đ Sim thần tài Đặt mua
23 096.256.3679 Viettel 6,800,000 đ Sim thần tài Đặt mua
24 0985.08.6679 Viettel 2,500,000 đ Sim thần tài Đặt mua
25 0988.037.679 Viettel 3,500,000 đ Sim thần tài Đặt mua
26 0975.58.8679 Viettel 6,500,000 đ Sim thần tài Đặt mua
27 0975.09.2679 Viettel 3,500,000 đ Sim thần tài Đặt mua
28 0976.57.3679 Viettel 4,500,000 đ Sim thần tài Đặt mua
29 0962.78.8679 Viettel 6,500,000 đ Sim thần tài Đặt mua
30 0961.08.7679 Viettel 3,500,000 đ Sim thần tài Đặt mua
31 0988.178.679 Viettel 7,900,000 đ Sim thần tài Đặt mua
32 0984.918.679 Viettel 3,500,000 đ Sim thần tài Đặt mua
33 097.1987.679 Viettel 2,900,000 đ Sim thần tài Đặt mua
34 0985.45.7679 Viettel 5,500,000 đ Sim thần tài Đặt mua
35 0977.39.8679 Viettel 29,000,000 đ Sim thần tài Đặt mua
36 0975.09.8679 Viettel 2,500,000 đ Sim thần tài Đặt mua
37 0977.35.8679 Viettel 4,500,000 đ Sim thần tài Đặt mua
38 0973.107.679 Viettel 2,500,000 đ Sim thần tài Đặt mua
39 0971.53.8679 Viettel 2,500,000 đ Sim thần tài Đặt mua
40 097.177.8679 Viettel 6,800,000 đ Sim thần tài Đặt mua
41 096.103.8679 Viettel 3,500,000 đ Sim thần tài Đặt mua
42 0983.64.8679 Viettel 2,500,000 đ Sim thần tài Đặt mua
43 0972.74.76.79 Viettel 19,000,000 đ Sim thần tài Đặt mua
44 0964.03.8679 Viettel 2,800,000 đ Sim thần tài Đặt mua
45 0967.79.86.79 Viettel 32,000,000 đ Sim thần tài Đặt mua