Sim Đuôi 65 đầu 08

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0888884265 Vinaphone 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0819766665 Vinaphone 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0815766665 Vinaphone 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0889426565 Vinaphone 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
5 0812066665 Vinaphone 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0889373565 Vinaphone 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
7 0817866665 Vinaphone 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0889.564.565 Vinaphone 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
9 0867.911.965 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0898685865 Mobifone 3,700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0826.955.965 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0898989065 Mobifone 4,700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0896999265 Mobifone 2,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 08.9999.7465 Mobifone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0896999865 Mobifone 2,600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0815.372.765 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0849.955.965 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0848.955.965 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0898989965 Mobifone 6,600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0898989465 Mobifone 3,700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0896857565 Mobifone 2,200,000 đ Sim gánh Đặt mua
22 0896345765 Mobifone 2,600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0846.25.25.65 Vinaphone 500,000 đ Sim gánh Đặt mua
24 0898096565 Mobifone 900,000 đ Sim gánh Đặt mua
25 0845.955.965 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0898989365 Mobifone 10,600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0899363565 Mobifone 2,600,000 đ Sim gánh Đặt mua
28 0845.255.265 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0867.455.465 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0898683365 Mobifone 2,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0842.955.965 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0837.755.765 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0866.503.865 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0896882665 Mobifone 2,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0822.755.765 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0815.755.765 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0896956965 Mobifone 2,900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0896548965 Mobifone 2,600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0813.955.965 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0812.755.765 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0896636365 Mobifone 2,600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0836.135.365 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0899994065 Mobifone 1,400,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0899997265 Mobifone 1,400,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0824.256.265 Vinaphone 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua