Sim Đuôi 65 đầu 08

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0868.28.04.65 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0868.29.10.65 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0868.29.04.65 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0868.30.04.65 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0868.26.09.65 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0868.26.10.65 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0868.26.07.65 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0868.12.05.65 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
9 0868.11.08.65 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0868.11.07.65 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0869.12.04.65 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0869.13.1965 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0868.11.04.65 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0868.29.09.65 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0868.31.07.65 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0868.31.05.65 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
17 0868.30.10.65 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0888.830.165 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0868.10.12.65 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0886.22.02.65 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0889.21.06.65 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0868.11.06.65 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0868.04.01.65 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0868.10.11.65 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0868.11.10.65 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0868.12.07.65 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0868.11.01.65 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0868.31.12.65 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0868.31.01.65 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0888.502.665 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0888.539.965 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0868.94.6065 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0815066665 Vinaphone 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0888795665 Vinaphone 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0813266665 Vinaphone 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0886663265 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0889060565 Vinaphone 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
38 0889034565 Vinaphone 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
39 0889020565 Vinaphone 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
40 0889012365 Vinaphone 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0815366665 Vinaphone 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0815866665 Vinaphone 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0889606065 Vinaphone 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0889496565 Vinaphone 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
45 0813766665 Vinaphone 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua