Sim Đuôi 65 đầu 08

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 086.2345.565 Viettel 1,200,000 đ Sim gánh Đặt mua
2 0866.68.68.65 Viettel 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 089.89.89.265 Mobifone 2,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0899290665 Mobifone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0899260665 Mobifone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0898099665 Mobifone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0898276765 Mobifone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0898090365 Mobifone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0896120365 Mobifone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0899250165 Mobifone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0899257565 Mobifone 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
12 0896110765 Mobifone 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0896112365 Mobifone 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0896121165 Mobifone 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0832.665.665 Vinaphone 9,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
16 0818.265.265 Vinaphone 8,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
17 08.5888.6665 Vinaphone 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0859.465.465 Vinaphone 2,500,000 đ Sim taxi Đặt mua
19 0829.465.465 Vinaphone 2,500,000 đ Sim taxi Đặt mua
20 0869.25.1965 Viettel 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0869.24.1965 Viettel 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0869.23.1965 Viettel 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0866.75.1965 Viettel 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0888.18.07.65 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0888.15.01.65 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0888.22.04.65 Vinaphone 780,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0888.14.09.65 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0888.14.01.65 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0888.13.09.65 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0888.11.02.65 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0888.24.11.65 Vinaphone 750,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0888.71.1965 Vinaphone 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0888.43.1965 Vinaphone 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0868.26.10.65 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0868.26.09.65 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0868.26.07.65 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0888.502.665 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0868.12.10.65 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0869.13.1965 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0866.77.06.65 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0868.12.07.65 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0868.12.05.65 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
43 0868.12.02.65 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0868.12.01.65 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0889.21.06.65 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua