Sim Đuôi 65 đầu 05

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0559656565 Reddi 35,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
2 05.868686.65 Vietnamobile 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0569.561.165 Vietnamobile 600,000 đ Sim đối Đặt mua
4 0585995665 Vietnamobile 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0585995165 Vietnamobile 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0582314165 Vietnamobile 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0563134065 Vietnamobile 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0563133965 Vietnamobile 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 056.5555.665 Vietnamobile 11,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0566.556.565 Vietnamobile 11,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
11 0566.65.65.65 Vietnamobile 45,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
12 0562.65.65.65 Vietnamobile 35,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
13 0559665665 Reddi 8,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
14 0559656565 Reddi 30,400,000 đ Sim gánh Đặt mua
15 0559565565 Reddi 5,000,000 đ Sim đối Đặt mua
16 0559965965 Reddi 5,400,000 đ Sim taxi Đặt mua
17 0559636465 Reddi 6,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0559865865 Reddi 5,400,000 đ Sim taxi Đặt mua
19 0559666665 Reddi 8,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0559165165 Reddi 3,800,000 đ Sim taxi Đặt mua
21 0559999965 Reddi 9,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0559765765 Reddi 5,400,000 đ Sim taxi Đặt mua
23 0569.561.165 Vietnamobile 600,000 đ Sim đối Đặt mua