Sim Đuôi 65 đầu 03

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 035.22222.65 Viettel 6,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0385.63.6565 Viettel 1,700,000 đ Sim gánh Đặt mua
3 03.99999.465 Viettel 5,700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0399.95.95.65 Viettel 1,900,000 đ Sim gánh Đặt mua
5 0347.465.465 Viettel 3,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
6 0392.88.5665 Viettel 1,400,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0377777265 Viettel 4,400,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0347.065.065 Viettel 3,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
9 0352.465.465 Viettel 3,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
10 0332.333.565 Viettel 1,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
11 0376.668.565 Viettel 1,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
12 0336.95.6565 Viettel 1,200,000 đ Sim gánh Đặt mua
13 0385.61.6565 Viettel 1,200,000 đ Sim gánh Đặt mua
14 0383.77.6565 Viettel 1,200,000 đ Sim gánh Đặt mua
15 0379.00.6565 Viettel 750,000 đ Sim gánh Đặt mua
16 0377.02.6565 Viettel 750,000 đ Sim gánh Đặt mua
17 0336.72.6565 Viettel 750,000 đ Sim gánh Đặt mua
18 0373.17.6565 Viettel 750,000 đ Sim gánh Đặt mua
19 0373.16.6565 Viettel 750,000 đ Sim gánh Đặt mua
20 0377.10.6565 Viettel 750,000 đ Sim gánh Đặt mua
21 0347.68.68.65 Viettel 860,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0363.69.66.65 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0369.151.565 Viettel 880,000 đ Sim gánh Đặt mua
24 0336.668.565 Viettel 1,200,000 đ Sim gánh Đặt mua
25 0379.765.865 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0336.665.765 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0389.06.6565 Viettel 750,000 đ Sim gánh Đặt mua
28 0389.75.6565 Viettel 750,000 đ Sim gánh Đặt mua
29 0377.568.865 Viettel 1,200,000 đ Sim đối Đặt mua
30 0345.561.165 Viettel 860,000 đ Sim đối Đặt mua
31 0359.222.665 Viettel 720,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0338.98.6665 Viettel 720,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0332.658.565 Viettel 580,000 đ Sim gánh Đặt mua
34 0335.21.5665 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0393666165 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0373.111.565 Viettel 500,000 đ Sim gánh Đặt mua
37 0339.868.565 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
38 0389.765.665 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0358.605.665 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0356.38.6665 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0337.111.565 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
42 0363.70.5665 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0369.988.565 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
44 0367.93.5665 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0362.560.065 Viettel 450,000 đ Sim đối Đặt mua