Sim Đuôi 64 đầu 08

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0862.100.564 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0862.417.564 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0869.112.564 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 08666.95.464 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
5 0888.595.464 Vinaphone 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
6 0859.964.964 Vinaphone 5,710,000 đ Sim taxi Đặt mua
7 0888668.264 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0899.77.64.64 Mobifone 1,250,000 đ Sim gánh Đặt mua
9 0898.661.664 Mobifone 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0898.660.664 Mobifone 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 08.9997.64.64 Mobifone 850,000 đ Sim gánh Đặt mua
12 08.9995.64.64 Mobifone 850,000 đ Sim gánh Đặt mua
13 08.9999.1464 Mobifone 750,000 đ Sim gánh Đặt mua
14 0826571264 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0888850764 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0888849564 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0888848564 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0888847864 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0888847564 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0888847264 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0888843264 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0888841364 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0888840264 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0888837464 Vinaphone 500,000 đ Sim gánh Đặt mua
25 0888837164 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0888835864 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0888834064 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0888832964 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0888831564 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0888829364 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0888827364 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0888827164 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0888820564 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0888819164 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0888815264 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0888815064 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0888814164 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0888813864 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0888812964 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0858.424.464 Vinaphone 600,000 đ Sim gánh Đặt mua
41 0854.846.864 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0836.854.864 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0836.354.364 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0834.854.864 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0815.346.364 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua