Sim Đuôi 64 đầu 03

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0345.123.164 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0359.164.164 Viettel 3,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
3 0358.764.764 Viettel 3,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
4 0344.064.064 Viettel 3,500,000 đ Sim taxi Đặt mua
5 034.88888.64 Viettel 11,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0343.764.764 Viettel 3,500,000 đ Sim taxi Đặt mua
7 0375.664.664 Viettel 5,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
8 0342.566.664 Viettel 1,400,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0347.764.764 Viettel 3,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
10 0339.064.064 Viettel 3,500,000 đ Sim taxi Đặt mua
11 0377777264 Viettel 2,700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0397.164.164 Viettel 3,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
13 0344.660.664 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0334.264.264 Viettel 3,500,000 đ Sim taxi Đặt mua
15 0357.864.864 Viettel 3,500,000 đ Sim taxi Đặt mua
16 0358.964.964 Viettel 2,700,000 đ Sim taxi Đặt mua
17 0388.887.664 Viettel 720,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0365.263.264 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0376.868.664 Viettel 720,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0389.83.6464 Viettel 560,000 đ Sim gánh Đặt mua
21 0389.59.6464 Viettel 560,000 đ Sim gánh Đặt mua
22 0389.50.6464 Viettel 560,000 đ Sim gánh Đặt mua
23 0389.10.6464 Viettel 560,000 đ Sim gánh Đặt mua
24 0389.08.6464 Viettel 560,000 đ Sim gánh Đặt mua
25 0389.05.6464 Viettel 560,000 đ Sim gánh Đặt mua
26 0388.91.6464 Viettel 560,000 đ Sim gánh Đặt mua
27 0325.454.464 Viettel 720,000 đ Sim gánh Đặt mua
28 0395.456.564 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0325.436.364 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0369.484.464 Viettel 500,000 đ Sim gánh Đặt mua
31 0379.764.864 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0342.484.464 Viettel 500,000 đ Sim gánh Đặt mua
33 0332.864.964 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0355.678.464 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
35 0383.694.964 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0342.614.164 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0337.664.764 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0348.999.464 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
39 0374.946.964 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0374.364.464 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
41 0373.80.1964 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0362.14.1964 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0383.11.02.64 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0383.11.01.64 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0344.32.1964 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua