Sim Đuôi 60 đầu 03

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0345.060.160 Viettel 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0396.50.50.60 Viettel 1,300,000 đ Sim gánh Đặt mua
3 0329.80.70.60 Viettel 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
4 0355.220.660 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0396.000.560 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 03.44.666660 Viettel 12,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 03835.777.60 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0.352.666660 Viettel 13,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0327.06.1960 Viettel 1,600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0362.5555.60 Viettel 1,600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0.397.666660 Viettel 12,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0344.736.260 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0364.22.0660 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0345.535.360 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0343.624.260 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0.343.666660 Viettel 14,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0352.282.860 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0369.676.460 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0382.40.50.60 Viettel 8,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
20 0342.686.260 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0364.471.260 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0362.755.660 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0384.626.360 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0332.644.560 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0389.660.660 Viettel 9,900,000 đ Sim taxi Đặt mua
26 0365.455.260 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0373.105.060 Viettel 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
28 0378.116.360 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0334.363.060 Viettel 600,000 đ Sim gánh Đặt mua
30 0369447760 Viettel 499,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0376044460 Viettel 499,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0389656360 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0348046660 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0393868860 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 03.5555.4360 Viettel 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0358.750.760 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0387.60.62.60 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0374.660.660 Viettel 6,500,000 đ Sim taxi Đặt mua
39 0383.30.60.60 Viettel 1,400,000 đ Sim gánh Đặt mua
40 0326.20.20.60 Viettel 1,700,000 đ Sim gánh Đặt mua
41 0386.30.60.60 Viettel 1,400,000 đ Sim gánh Đặt mua
42 0359.991.660 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0385.30.60.60 Viettel 1,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
44 0383.20.60.60 Viettel 1,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
45 0355.040.060 Viettel 700,000 đ Sim gánh Đặt mua