Sim Đuôi 59 đầu 03

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 038.8383.559 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0339.588.559 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0356.123.959 Viettel 1,300,000 đ Sim gánh Đặt mua
4 0383.656.959 Viettel 2,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
5 0369.866.959 Viettel 1,200,000 đ Sim gánh Đặt mua
6 0335.222.959 Viettel 1,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
7 03333.86.559 Viettel 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0358.655.659 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0398.299.959 Viettel 2,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
10 0329.11.5559 Viettel 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0325.656.659 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 033.7779.959 Viettel 1,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
13 03333.69.259 Viettel 1,300,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
14 0345.11.5559 Viettel 2,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0333.379.359 Viettel 1,300,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
16 0379.956.659 Viettel 1,500,000 đ Sim đối Đặt mua
17 0369.882.959 Viettel 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
18 0363.585.359 Viettel 500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
19 0359.828.959 Viettel 1,600,000 đ Sim gánh Đặt mua
20 03333.12.959 Viettel 1,800,000 đ Sim gánh Đặt mua
21 0398.529.559 Viettel 1,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 038.4567.959 Viettel 2,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
23 0326.222.159 Viettel 1,100,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
24 0368.222.159 Viettel 1,200,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
25 03.95.77.5959 Viettel 2,100,000 đ Sim gánh Đặt mua
26 0329.52.5559 Viettel 1,380,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0383.88.5959 Viettel 6,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
28 0396.999.359 Viettel 2,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
29 0356.959.259 Viettel 650,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
30 0335.656.659 Viettel 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0383.999.659 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 033.9889.959 Viettel 1,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
33 03.34568.959 Viettel 1,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
34 0379.939.559 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0366.559.359 Viettel 700,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
36 0345.333.959 Viettel 1,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
37 0365.159.959 Viettel 1,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
38 0397.222.559 Viettel 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0393.79.9559 Viettel 1,380,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 038.2929.559 Viettel 1,380,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 03333.262.59 Viettel 1,300,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
42 03.88889.259 Viettel 2,200,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
43 0333383.259 Viettel 1,200,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
44 03333.66.559 Viettel 2,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0.333339.259 Viettel 5,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua