Sim Đuôi 54 đầu 08

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 08.9999.8254 Mobifone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0862.844.854 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 08.9999.8354 Mobifone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0865.307.454 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
5 0867.554.654 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 08.9999.0954 Mobifone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0867.644.654 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0867.654.754 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 08.9999.8754 Mobifone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0898854554 Mobifone 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0898989754 Mobifone 3,700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0867.944.954 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0899992654 Mobifone 1,400,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0899992854 Mobifone 1,400,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0868.38.79.54 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0899089954 Mobifone 5,600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0898989454 Mobifone 7,600,000 đ Sim gánh Đặt mua
18 0898989854 Mobifone 7,600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0855.253.254 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 08.9999.6154 Mobifone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0854.11.0854 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0899887654 Mobifone 2,600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 08.9999.6254 Mobifone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0899991754 Mobifone 2,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0899876654 Mobifone 5,600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0862.856.454 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
27 0899965554 Mobifone 2,600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 08.9999.6354 Mobifone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0899989954 Mobifone 2,600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 08.9999.6754 Mobifone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0898543654 Mobifone 3,700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 08.9999.7054 Mobifone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0888741054 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0886784054 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0888928054 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0886281154 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0888205154 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0886838154 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0886571254 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0886715254 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0886248254 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0888281354 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0886526354 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0886539354 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0888574454 Vinaphone 450,000 đ Sim gánh Đặt mua