Sim Đuôi 54 đầu 08

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0867.451.154 Viettel 450,000 đ Sim đối Đặt mua
2 0869.084.154 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0869.236.654 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0886354454 Vinaphone 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
5 0888355554 Vinaphone 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0888155554 Vinaphone 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0889275454 Vinaphone 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
8 0853376454 Vinaphone 500,000 đ Sim gánh Đặt mua
9 0818888854 Vinaphone 7,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0823888854 Vinaphone 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0816666654 Vinaphone 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0889080454 Vinaphone 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
13 0889645454 Vinaphone 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
14 0888955554 Vinaphone 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0889625454 Vinaphone 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
16 0817888854 Vinaphone 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0888887054 Vinaphone 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0889565454 Vinaphone 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
19 0886354954 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0888884754 Vinaphone 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0889535454 Vinaphone 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
22 0888884654 Vinaphone 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0889515554 Vinaphone 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0815888854 Vinaphone 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0889557554 Vinaphone 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0888884354 Vinaphone 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0889485454 Vinaphone 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
28 0889475454 Vinaphone 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
29 0888884254 Vinaphone 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0889143454 Vinaphone 2,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
31 0813888854 Vinaphone 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0838685554 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0886789554 Vinaphone 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0886789154 Vinaphone 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0812888854 Vinaphone 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0886541454 Vinaphone 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
37 0886540454 Vinaphone 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
38 08.9999.7154 Mobifone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0896996954 Mobifone 2,400,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0816.953.954 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 08.9999.7254 Mobifone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 08.54.54.21.54 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0898767654 Mobifone 8,600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 08.9999.7854 Mobifone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0898989354 Mobifone 3,700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua