Sim Đuôi 53 đầu 03

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0396.249.253 Viettel 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0344.093.153 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0367.147.453 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0335.388.753 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0348.673.453 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0399.365.053 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0346.553.353 Viettel 1,234,000 đ Sim gánh Đặt mua
8 0377.253.953 Viettel 1,234,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0325.36.4953 Viettel 1,234,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0334.553.953 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0326.053.353 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
12 0328.35.4953 Viettel 1,140,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0393.12.5353 Viettel 690,000 đ Sim gánh Đặt mua
14 0325.649.753 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0332.349.453 Viettel 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 034.456.4953 Viettel 2,060,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 03333.122.53 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0359.258.253 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0368.153.353 Viettel 1,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
20 0372.464.353 Viettel 600,000 đ Sim gánh Đặt mua
21 0382.464.553 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0359.163.153 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 03.99.55.99.53 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0334.300.153 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0366.152.153 Viettel 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0349.852.853 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0364.51.56.53 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0395.03.93.53 Viettel 500,000 đ Sim gánh Đặt mua
29 0328.999.553 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 036789.89.53 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0326.484.353 Viettel 600,000 đ Sim gánh Đặt mua
32 0382.873.853 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0383.878.353 Viettel 1,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
34 0339.035.053 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0336.111.553 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0345199353 Viettel 785,000 đ Sim gánh Đặt mua
37 0326693653 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0353828953 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0359926653 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0362698153 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0392012353 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
42 0362892253 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0333683553 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0385.787.553 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0365.622.353 Viettel 600,000 đ Sim gánh Đặt mua