Sim Đuôi 52 đầu 09

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0988.868.952 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0988.86.5052 Viettel 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 097108.5552 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
4 0985.312.052 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
5 0965.888.052 Viettel 850,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0965.082.252 Viettel 610,000 đ Sim gánh Đặt mua
7 0966.388.152 Viettel 1,100,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0969.821.452 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0975.974.852 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
10 0979.96.8852 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
11 0978.530.352 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
12 0986.12.82.52 Viettel 2,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
13 0969.824.052 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 09.6668.7052 Viettel 520,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0978.530.652 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
16 0975.690.852 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
17 0976.520.852 Viettel 850,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
18 0978.541.152 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
19 0969.895.452 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 09680.222.52 Viettel 850,000 đ Sim gánh Đặt mua
21 0978.609.452 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
22 0904.619.852 Mobifone 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
23 0981.598.952 Viettel 770,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
24 0974.993.852 Viettel 850,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
25 0969.738.952 Viettel 850,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0986.759.952 Viettel 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
27 0969.60.8252 Viettel 770,000 đ Sim gánh Đặt mua
28 0978.344.052 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
29 0969.920.152 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0969.57.8652 Viettel 770,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0972.920.152 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
32 09817.444.52 Viettel 850,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
33 0978.364.152 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
34 0978.673.552 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
35 0975.869.352 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
36 0904.594.452 Mobifone 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
37 0973.059.152 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
38 0979.935.752 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
39 0989.0888.52 Viettel 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
40 0989.041.152 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
41 0985.98.98.52 Viettel 2,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
42 0989.045.852 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
43 0969.25.58.52 Viettel 1,100,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0979.967.052 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
45 0969.6080.52 Viettel 770,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua