Sim Đuôi 52 đầu 03

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0329.2627.52 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0383.531.952 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0325.190.552 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0393.42.32.52 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
5 0348.72.82.52 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
6 0376.333.452 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0395.358.552 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0349.59.50.52 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0338.72.42.52 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
10 0356.152.352 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0365.909.552 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0342.12.62.52 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
13 0365.32.82.52 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
14 0354.61.2552 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0374.357.552 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0385.10.5552 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0367.92.62.52 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
18 0359.21.2552 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0335.322.552 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0329.52.56.52 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0392.96.5552 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0339.46.5552 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0332.38.5552 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0389.00.2552 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0393.868.552 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0378.332.552 Viettel 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0326.57.5552 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0325.37.2552 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0397.62.62.52 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
30 0396.898.552 Viettel 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0397.639.152 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0335.661.352 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 038.38.39.252 Viettel 1,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
34 0353.8828.52 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0368.859.652 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0399.266.252 Viettel 1,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
37 0365.0678.52 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0365.857.852 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0375.992.652 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0386.98.6652 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0374.82.1952 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0373.086.252 Viettel 600,000 đ Sim gánh Đặt mua
43 0335.258.952 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0378.386.352 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0398.752.252 Viettel 700,000 đ Sim gánh Đặt mua