Sim Đuôi 50 đầu 03

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0335.8888.50 Viettel 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 03.99.22.5050 Viettel 2,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
3 0346.000.150 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0387.535.850 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0337.085.750 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0336.250.450 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0385.567.850 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0387.745.750 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0345.167.850 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0338.324.550 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 03393.666.50 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0362.893.450 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0394.214.150 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0325.367.950 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0328.89.0550 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0345.987.550 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0328.050.250 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0328.988.750 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 03974.333.50 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0357.875.950 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0358.366.450 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0372.502.750 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 03283.111.50 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 036427.5550 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0379.30.40.50 Viettel 8,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
26 0358.974.150 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0343.109.050 Viettel 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
28 0382.30.40.50 Viettel 7,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
29 0349.723.450 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0335.712.350 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0326.555.650 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 034867.5550 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0334655550 Viettel 2,800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 03.848586.50 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0385033350 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0336803150 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0377.520.550 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0374.550.550 Viettel 6,500,000 đ Sim taxi Đặt mua
39 0383.558.550 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0383.20.50.50 Viettel 1,400,000 đ Sim gánh Đặt mua
41 0355.460.450 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0363.650.650 Viettel 5,600,000 đ Sim taxi Đặt mua
43 0363.850.850 Viettel 5,600,000 đ Sim taxi Đặt mua
44 0384.60.50.50 Viettel 1,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
45 0384.80.50.50 Viettel 1,000,000 đ Sim gánh Đặt mua