Sim Đuôi 5 đầu 08

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0868.225.925 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 08.666777.95 Viettel 3,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 086.23456.85 Viettel 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0869.195.295 Viettel 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 08.67.67.67.15 Viettel 2,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 08.6660.7775 Viettel 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0869979345 Viettel 2,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
8 0869.869.635 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0868868.035 Viettel 800,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
10 08.69.69.69.05 Viettel 3,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0867.523.595 Viettel 600,000 đ Sim gánh Đặt mua
12 0867.193.595 Viettel 600,000 đ Sim gánh Đặt mua
13 0866568655 Viettel 3,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0886.8282.85 Vinaphone 2,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0868.869.585 Viettel 1,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
16 086.2345.565 Viettel 1,200,000 đ Sim gánh Đặt mua
17 0862.566.995 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 08625.18625 Viettel 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0869.262.595 Viettel 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
20 0868.379.525 Viettel 600,000 đ Sim gánh Đặt mua
21 0862.369.115 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0866.513.595 Viettel 600,000 đ Sim gánh Đặt mua
23 0818.545.595 Vinaphone 1,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
24 0825.228885 Vinaphone 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0868.555.005 Viettel 2,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0866.077.525 Viettel 1,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
27 086266.1525 Viettel 1,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
28 0869.590.095 Viettel 1,200,000 đ Sim đối Đặt mua
29 0869.668.115 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0868.668.345 Viettel 5,200,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
31 0865.66.2025 Viettel 1,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
32 08.6661.7775 Viettel 1,800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0866.171.575 Viettel 1,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
34 08.6645.6645 Viettel 3,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 08.666.777.25 Viettel 2,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 081.955.9995 Vinaphone 3,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0889.293.295 Vinaphone 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 08.6686.5585 Viettel 3,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
39 0.8668868.25 Viettel 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 08.69.79.89.15 Viettel 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0868.989.585 Viettel 2,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
42 0866.68.68.65 Viettel 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0828.595.695 Vinaphone 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0886.388.995 Vinaphone 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0812.35.35.45 Vinaphone 800,000 đ Sim gánh Đặt mua