Sim Đuôi 45 đầu 08

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0868583345 Viettel 2,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
2 0866118345 Viettel 1,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
3 0862229345 Viettel 1,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
4 0868659345 Viettel 1,800,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
5 0854.628.345 Vinaphone 500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
6 0867.060.345 Viettel 800,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
7 0868.998.245 Viettel 1,100,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
8 0869.245.545 Viettel 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
9 0869.899.245 Viettel 770,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
10 0.868386.445 Viettel 610,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0868.989.245 Viettel 610,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
12 0862.501.445 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 08.6868.3345 Viettel 3,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
14 0865.134.645 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0868.988.245 Viettel 1,100,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
16 0868.988.645 Viettel 1,100,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0865.556.545 Viettel 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
18 0867.573.345 Viettel 1,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
19 0868.990.245 Viettel 1,100,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
20 086789.9345 Viettel 3,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
21 0869.199.345 Viettel 1,600,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
22 0867.568.345 Viettel 1,800,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
23 0866.078.345 Viettel 1,700,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
24 0888788045 Vinaphone 499,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
25 08.7654.2345 iTelecom 12,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
26 0869991545 Viettel 600,000 đ Sim gánh Đặt mua
27 0849.3838.45 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0848.863.345 Vinaphone 499,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
29 0838.838.445 Vinaphone 1,100,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0812.944.345 Vinaphone 499,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
31 0814.134.345 Vinaphone 499,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
32 0814.508.345 Vinaphone 499,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
33 0844898945 Vinaphone 499,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0854.298.345 Vinaphone 499,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
35 0855.480.345 Vinaphone 499,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
36 0822.708.345 Vinaphone 499,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
37 08222.14.345 Vinaphone 499,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
38 0889.541.145 Vinaphone 700,000 đ Sim đối Đặt mua
39 0858.519.345 Vinaphone 499,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
40 0828.307.345 Vinaphone 499,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
41 0859.630.345 Vinaphone 499,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
42 0829.358.345 Vinaphone 499,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
43 0832.587.345 Vinaphone 499,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
44 08.89.89.89.45 Vinaphone 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0839.507.345 Vinaphone 499,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua