Sim Đuôi 45 đầu 05

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0559012345 Reddi 99,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
2 056789.2345 Vietnamobile 70,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
3 0523598345 Vietnamobile 600,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
4 0583110345 Vietnamobile 500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
5 0563687045 Vietnamobile 500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
6 0562756445 Vietnamobile 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0563134045 Vietnamobile 500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
8 0585995245 Vietnamobile 450,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
9 0585995545 Vietnamobile 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
10 0566.262.945 Vietnamobile 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0586.522.845 Vietnamobile 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0582.000.345 Vietnamobile 1,400,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
13 056.5678.345 Vietnamobile 3,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
14 0522.22.2345 Vietnamobile 37,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
15 0559112345 Reddi 28,350,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
16 0559212345 Reddi 26,640,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
17 0559312345 Reddi 26,640,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
18 0559412345 Reddi 26,640,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
19 0559512345 Reddi 26,640,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
20 0559612345 Reddi 26,640,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
21 0559812345 Reddi 26,640,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
22 0559912345 Reddi 28,350,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
23 0559444445 Reddi 5,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0559712345 Reddi 26,640,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
25 0559999945 Reddi 8,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0559012345 Reddi 66,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
27 0559454545 Reddi 25,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
28 0586.522.845 Vietnamobile 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0566.262.945 Vietnamobile 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua