Sim Đuôi 42 đầu 08

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 08888.17.242 Vinaphone 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
2 08.32.42.22.42 Vinaphone 690,000 đ Sim gánh Đặt mua
3 0862.82.32.42 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
4 0899.7777.42 Mobifone 2,850,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 08.999.888.42 Mobifone 2,450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 08.9999.1442 Mobifone 750,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 08.9999.1242 Mobifone 750,000 đ Sim gánh Đặt mua
8 08.9999.0442 Mobifone 750,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 08.9999.0242 Mobifone 750,000 đ Sim gánh Đặt mua
10 08.9997.42.42 Mobifone 750,000 đ Sim gánh Đặt mua
11 08.9996.42.42 Mobifone 750,000 đ Sim gánh Đặt mua
12 08.9995.42.42 Mobifone 750,000 đ Sim gánh Đặt mua
13 0899.79.42.42 Mobifone 750,000 đ Sim gánh Đặt mua
14 0848310042 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0888871042 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0888843042 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0888839542 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0888837142 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0888835542 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0888834842 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0888831542 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0888830742 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0888825642 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0888824742 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0888823642 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0888817542 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0888813442 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0819.19.2442 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0815.18.2442 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0815.16.2442 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0857.462.642 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0855.924.942 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0854.132.142 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0852.142.242 Vinaphone 600,000 đ Sim gánh Đặt mua
35 0846.341.342 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0846.042.142 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0837.142.242 Vinaphone 600,000 đ Sim gánh Đặt mua
38 0836.642.742 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0828.445.442 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0828.249.942 Vinaphone 600,000 đ Sim đối Đặt mua
41 0823.264.642 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0814.247.742 Vinaphone 600,000 đ Sim đối Đặt mua
43 084.333.2342 Vinaphone 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0836.641.642 Vinaphone 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0826.641.642 Vinaphone 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua