Sim Đuôi 42 đầu 03

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 03.886.886.42 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 033338.12.42 Viettel 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
3 0325.678.742 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0364.062.342 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0329.462.342 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0336.010.142 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0373.267.842 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 03989.666.42 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0342.909.042 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0346.423.042 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0396.790.142 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0397.834.642 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0362.5555.42 Viettel 1,600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0398.741.742 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0369.142.542 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0388.57.2442 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0389.5555.42 Viettel 2,100,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0374.454.542 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0388.14.8642 Viettel 520,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0335.210.842 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 039.91.44442 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0362.82.2442 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0399.5555.42 Viettel 3,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 035.292.8642 Viettel 610,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0342.155.842 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0356.349.042 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0359.827.742 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0347.567.742 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0378.404.642 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0389.442.442 Viettel 5,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
31 0332.789.142 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0368.379.042 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0356.823.442 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0379.42.42.42 Viettel 24,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
35 0374.343.242 Viettel 600,000 đ Sim gánh Đặt mua
36 0333324842 Viettel 650,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0355131242 Viettel 499,000 đ Sim gánh Đặt mua
38 0374.442.442 Viettel 6,500,000 đ Sim taxi Đặt mua
39 0383.440.442 Viettel 1,400,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0395.440.442 Viettel 1,400,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0375.442.442 Viettel 6,500,000 đ Sim taxi Đặt mua
42 0379.448.442 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0392.449.442 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0393.449.442 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0376.445.442 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua