Sim Đuôi 42 đầu 03

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 03.886.886.42 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0348.541.042 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0389.807.842 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0326.021.342 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0363.432.942 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0363.009.742 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0379.497.042 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0383.25.4342 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 036.44.12342 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0344.52.92.42 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
11 0397.226.242 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
12 0363.133.242 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
13 0354.42.02.42 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
14 0393.82.22.42 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
15 0332.80.4442 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0332211.142 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 032.5566.442 Viettel 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 036.232.2442 Viettel 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0384.33.2442 Viettel 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 033.9393.242 Viettel 480,000 đ Sim gánh Đặt mua
21 0348.898.242 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
22 0349.787.242 Viettel 460,000 đ Sim gánh Đặt mua
23 0339.4567.42 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0393.13.4242 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
25 03777789.42 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0379.1188.42 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0365.311.242 Viettel 600,000 đ Sim gánh Đặt mua
28 0378.642.842 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0398.52.4442 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0325.331.442 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0394.246.642 Viettel 800,000 đ Sim đối Đặt mua
32 0386.284.842 Viettel 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0343.011.442 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0337.062.042 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0356.72.02.42 Viettel 500,000 đ Sim gánh Đặt mua
36 0346.102.142 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0353.240.242 Viettel 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
38 0377.82.12.42 Viettel 500,000 đ Sim gánh Đặt mua
39 0383.22.82.42 Viettel 600,000 đ Sim gánh Đặt mua
40 0352.322.442 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0333.9789.42 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0365.42.31.42 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0389.433.442 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0367040242 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
45 0397.227.442 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua