Sim đuôi 4136 đầu 09

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0969.854.136 Viettel 1,400,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
2 0969.874.136 Viettel 1,400,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
3 0964.234.136 Viettel 1,100,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
4 097.1314.136 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
5 0921214136 Vietnamobile 500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
6 0911.244.136 Vinaphone 500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
7 0917.314.136 Vinaphone 500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
8 0965.654.136 Viettel 570,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
9 0988.344.136 Viettel 910,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
10 0984.694.136 Viettel 550,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
11 0968.534.136 Viettel 800,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
12 0989.504.136 Viettel 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
13 0984864.136 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
14 0964.584.136 Viettel 550,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
15 0978.534.136 Viettel 550,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
16 0989.674.136 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
17 0979.654.136 Viettel 950,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
18 0982.254.136 Viettel 600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
19 0964.584.136 Viettel 550,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
20 0978.534.136 Viettel 550,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
21 0989.674.136 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
22 0979.654.136 Viettel 950,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
23 0982.254.136 Viettel 600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
24 0989.504.136 Viettel 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
25 0984864.136 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
26 097.1314.136 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
27 0977.094.136 Viettel 1,300,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
28 0987.844.136 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
29 0978.524.136 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
30 0969.354.136 Viettel 1,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua