Sim Đuôi 34 đầu 05

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0562.34.34.34 Vietnamobile 16,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
2 0583.34.34.34 Vietnamobile 16,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
3 0562756434 Vietnamobile 500,000 đ Sim gánh Đặt mua
4 0589030434 Vietnamobile 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
5 0585995134 Vietnamobile 450,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
6 0585995534 Vietnamobile 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0563687034 Vietnamobile 500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
8 0586.522.834 Vietnamobile 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0559.14.24.34 Reddi 1,200,000 đ Sim gánh Đặt mua
10 0582.000.234 Vietnamobile 1,400,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
11 0582.123.234 Vietnamobile 3,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
12 056.5678.234 Vietnamobile 3,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
13 0587.77.1234 Vietnamobile 10,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
14 0559001234 Reddi 12,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
15 0559101234 Reddi 12,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
16 0559201234 Reddi 12,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
17 0559301234 Reddi 12,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
18 0559401234 Reddi 12,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
19 0559501234 Reddi 12,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
20 0559601234 Reddi 12,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
21 0559801234 Reddi 12,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
22 0559901234 Reddi 12,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
23 0559323334 Reddi 6,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0559701234 Reddi 7,830,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
25 0559333334 Reddi 8,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0559991234 Reddi 7,830,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
27 0559999934 Reddi 8,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0559334334 Reddi 3,600,000 đ Sim taxi Đặt mua
29 0559343434 Reddi 25,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
30 0586.522.834 Vietnamobile 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua